środa, 14 kwietnia 2021

imieniny: Bereniki, Waleriana, Jadwigi

RSS

WAŻNE:

Przybij do Przystani

09.11.2004 00:00
Jeśli nie dajesz się zbytnio sterować w życiu tym, co proponują ci osiedlowe mody młodzieżowe na spędzanie wolnego czasu... przybij do „Przystani”! - tak zachęca młodych ludzi Centrum Młodzieżowe przy ul. K. Miarki, które w tym miesiącu obchodzi 3-lecie swojego istnienia. Uroczystość jubileuszowa odbyła się 6 listopada.
Ośrodek jest prowadzony przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Opolskiej. „Przystań” powstała z troski o młodych. Podstawowym celem placówki jest tworzenie alternatywnego miejsca spędzania wolnego czasu. Pracujący tu opiekunowie i wolontariusze pragną integrować młodzież i dzieci, pomagać w problemach szkolnych i rodzinnych, uaktywniać zainteresowania oraz kształtować ich właściwą postawę chrześcijańską, aby mogli przeciwstawić się wszelkim zjawiskom patologicznym, funkcjonującym w świecie młodych. Pragniemy uwrażliwiać młodych ludzi na takie wartości jak wzajemna pomoc, kultura słowa i czynu, różne formy artystycznego wyrażania siebie. Chcemy dobrze zagospodarować im wolny czas popołudniowy. Mogą tu liczyć na pomoc w odrobieniu zadań domowych, posiłek i gorącą herbatę. Współpracujemy z pedagogiem i socjologiem - mówi Adam Pazurek, kierownik placówki. Duża grupa młodzieży odeszła na studia. Zależy nam na tym, aby przychodzili nowi młodzi ludzie. Mogą przybywać z własnymi inicjatywami. Możliwe jest udostępnienie sal w godzinach późniejszych, po 19.00 - dodaje opiekunka Michalina Rokicka.
 
Z zajęć odbywających się przez cały tydzień w „Przystani” korzysta grupa ok. 60 osób, dzieci i młodzieży, którymi opiekuje się grono ok. 15 dorosłych opiekunów i wolontariuszy.
 
Działania obejmują m.in. prowadzenie kół zainteresowań: plastycznego, sportowego, turystycznego, Załogi Grodu Raciborskiego. Realizując programy profilaktyczne, prowadzona jest  formacja dzieci i młodzieży poprzez, mające różny charakter, spotkania formacyjne. Szczególnym akcentem tego starania był rajd rowerowy w sierpniu tego roku, w czasie którego młodzież przemierzyła na rowerach całą Polskę, z Raciborza do Trójmiasta. Z zajęć o charakterze psychologiczno-pedagogicznym i socjalizującym na uwagę zasługują trening umiejętności negocjacyjnych (styczeń-kwiecień tego roku) oraz zaistnienie grupy socjoterapeutycznej dla starszych dzieci (marzec-czerwiec).

Ewa Halewska
  • Numer: 46 (656)
  • Data wydania: 09.11.04