Poniedziałek, 12 kwietnia 2021

imieniny: Juliusza, Ludosława, Zenona

RSS

Eko informacje

02.11.2004 00:00
                    
Radni powiatowi poparli w uchwale działania zmierzające do zachowania obecnych walorów przyrodniczych i krajobrazowych odcinka mea-ndrów granicznych rzeki Odry poprzez wdrożenie koncepcji „Przestrzeń dla rzeki” proponowanej przez międzynarodową organizację ekologiczną WWF. Meandry to tworzony obecnie obszar chronionego krajobrazu. Znajdują się na polsko-czeskim pograniczu od mostu granicznego Chałupki-Bogumin do ujścia Olzy. Świat nauki odkrył je kilka lat temu. Po powodzi w 1997 roku WWF-Auen-Instutut z Rastatt w Niemczech zaczął mapowanie oraz wykonywanie oceny stanu ekologicznego obszarów zalewowych Odry. Wtedy to dostrzeżono wyjątkowość tego miejsca. Główny atut: stan zbliżony do naturalnego oraz występowanie wielu gatunków roślin i zwierząt, w tym zagrożonych w Europie wyginięciem. Stwierdzone procesy korytotwórcze gwarantują wysoki poziom różnorodności biologicznej. Główny cel działań przyrodników: działanie na rzecz zachowania tego stanu w związku z planami regulacji Odry w tym rejonie. Uznanie tego terenu za obszar chronionego krajobrazu sprawi, że nie będzie tu można zabijać dziko występujących zwierząt, niszczyć ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, realizować inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, likwidować zadrzewień, wydobywać skamieniałości, przekształcać rzeźby terenu i budować cokolwiek w odległości mniejszej niż sto metrów.
 
Odbyło się posiedzenie rady programowej Arboretum Bramy Morawskiej obejmującego las Obora. Przyjęto zmiany do planu urządzenia tutejszego ogrodu botanicznego.
 
Starostwo Powiatowe w Raciborzu zamierza wdrożyć wojewódzki system kontroli wnoszenia opłat środowiskowych. W odpowiedzi na wniosek Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielił na ten cel dotacji do kwoty 41 tys. złotych. Efektem ekologicznym i rzeczowym będzie zakup stanowiska komputerowego wraz z oprogramowaniem, zakup i wdrożenie programu dla wspomagania systemu kontroli wnoszenia opłat.
 
Urząd Gminy w Nędzy podał harmonogram wywozu szkła w 2005 r. Zajmie się tym firma Recykling-Szkło z siedzibą w Marklowicach, która będzie odbierała odpady komunalne gromadzone selektywnie w kontenerach z terenu gminy Nędza zgodnie z poniższym harmonogramem: styczeń: 3-4, 25-26; luty: 14-15; marzec: 7-8, 30-31; kwiecień: 15-16; maj: 2-3, 27-28; czerwiec: 13-14, 29-30; lipiec: 15-16, 29-30; sierpień: 8-9, 22-23; wrzesień: 7-8, 22-23; październik: 10-11; listopad: 2-3, 24-25; grudzień: 13-14, 30-31.
 
Kolejny sukces rynkowy Rafako SA. 11 października największa raciborska spółka otrzymała skutecznie podpisaną umowę z 6 października o wartości 40,3 mln zł. Zawarta została z firmą MG Engineering Baumgarte (Niemcy), a jej przedmiotem jest dostawa i montaż 3 kotłów do utylizacji odpadów komunalnych wraz z konstrukcją stalową w miejscowości Allington (Wielka Brytania) w okresie od października 2004 r. do października 2005 r.
  • Numer: 45 (655)
  • Data wydania: 02.11.04