Poniedziałek, 12 kwietnia 2021

imieniny: Juliusza, Ludosława, Zenona

RSS

Kup mieszkanie

02.11.2004 00:00
Najemcy gminnych lokali mieszkalnych mają okazję na atrakcyjnych warunkach przejąć je na własność. Na ostatniej sesji miejscowi radni podjęli uchwałę w sprawie zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Miasta Kuźnia Raciborska.
Wprowadza ona atrakcyjne upusty przy wykupie. Wynoszą one: 80 proc. ustalonej przez rzeczoznawcę wartości lokalu w przypadku rozłożenia ceny na raty i aż 90 proc. w przypadku zapłaty gotówką. Raty mogą być rozłożone na pięć lat. Koszty związane z przygotowaniem lokalu do sprzedaży oraz koszty aktu notarialnego poniosą nabywcy.
 
Uchwała zawiera jednak zapis, że sprzedaż lokalu na rzecz najemcy i zastosowanie bonifikat mają zastosowanie wyłącznie wówczas gdy: nabywca zwolni gminę z długu z tytułu kaucji mieszkaniowej, nie zalega z czynszem lub innymi opłatami za lokal mieszkalny, najemca lub jego współmałżonek nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego lub domu mieszkalnego, lokal mieszkalny nie był, w okresie trzech lat przed złożeniem wniosku, przedmiotem podnajmu oraz nie jest położony w budynkach przeznaczonych w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy jako budynki socjalne lub jako do wynajęcia nauczycielom i pracownikom zatrudnionym w placówkach oświatowych, oraz przeznaczonych do wynajęcia dla gospodarzy remiz strażackich. Okres najmu musi trwać przynajmniej trzy lata.

(waw)
  • Numer: 45 (655)
  • Data wydania: 02.11.04