Poniedziałek, 12 kwietnia 2021

imieniny: Juliusza, Ludosława, Zenona

RSS

Wieści gminne

02.11.2004 00:00
                      
Kuźnia Raciborska

5 października odbyła się sesja Rady Miejskiej.

Na ostatniej sesji radni podjęli uchwałę w sprawie założenia Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kuźni Raciborskiej.

Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kuźnia Raciborska.

Wiejski Ośrodek Kultury w Jankowicach zaprasza w sobotę 20 listopada o godzinie 19.00 na wesoły wieczór andrzejkowy, który ubarwią gry, zabawy i konkursy. Gościom zagra zespół Sabat. W cenie biletu, obok wielkiej porcji dobrej zabawy, obiad i deser. Informacje i zapisy pod numerem telefonu 410-31-54 lub 410-34-42.

13 listopada Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej zaprasza na spektakl pt. „Wizyta starszej Hani Bielickiej”. Atrakcją będzie duża porcja satyry, w którą wprowadzi Dziunia Pietrusińska, znana z radiowego Podwieczorku przy mikrofonie. Program śpiewająco z gitarą poprowadzi Jerzy Filar. Artysta zaprosi publiczność do wspólnego śpiewania przedwojennego szlagieru pt. „Ach! Jak przyjemnie”, popularnych piosenek „Samba Sikoreczka”, „Całkiem spokojnie wypijesz trzecią kawę” i innych. W drugiej części spektaklu widzowie usłyszą przeboje w wykonaniu Lidii Stanisławskiej, gościa specjalnego programu. Finał - jak zwykle u Pani Hanki - będzie zaskakujący. Bilety i informacje w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej, tel. 419-14-07.

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej organizuje kolejny, IX już Konkurs Poetycki „Kuźnia talentów”. Warunkiem wzięcia udziału jest przesłanie dwóch niepublikowanych dotychczas wierszy w maszynopisie, opatrzonych godłem lub pseudonimem autora. Prace przyjmowane są do 5 listopada w MOKSiR przy ul. Klasztornej 9. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 26 listopada o godz. 17.00. Przewodniczącym jury jest Maciej Szczawiński. Więcej informacji pod numerem telefonu 419 14 07.

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej, Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych organizują V Bieg Niepodległości. Impreza tradycyjnie odbędzie się 11 listopada. Początek o godz. 13.00. W biegu mogą wziąć udział dzieci i młodzież oraz dorośli, którzy zgłoszą swój udział do 11 listopada w sekretariacie MOKSiR Kuźnia Raciborska przy ul. Klasztornej 9. Dzieci i młodzież powinni posiadać ważną legitymację szkolną wraz ze zdjęciem oraz pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w biegu. Młodzież szkolną zgłaszają nauczyciele wychowania fizycznego. Bieg przeprowadzony będzie wg harmonogramu, w siedmiu kategoriach wiekowych. Przeprowadzona zostanie również rywalizacja drużynowa między zgłoszonymi szkołami. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe, w klasyfikacji drużynowej szkół dyplomy oraz puchary.

Radni Kuźni Raciborskiej przeznaczyli 27,7 tys. zł na modernizację drogi transportu rolniczego w miejscowości Jankowice. Radni przeznaczyli też 16,8 tys. zł na remont lokali mieszkalnych po eksmisjach.

Krzyżanowice

7 października odbyła się sesja Rady Gminy. Tematem głównym były sprawy kultury oraz działalności Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Gmina stara się o stypendia dla uczniów z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pakiet niezbędnych uchwał, w tym regulamin przyznawania świadczeń, przyjęli radni na ostatniej sesji. Program ma działać w latach 2005-2007.
q Radni przyjęli wieloletni plan rozwoju i modernizacji sieci wodociągowej w gminie Krzyżanowice na lata 2004-2008.

Rada ustaliła nowe stawki opłat za składowanie odpadów na składowisku w Tworkowie. Wynoszą one za tonę: niesegregowane odpady komunalne - 26 zł, gruz - 10,50 zł, opony i papa - 200 zł, niesegregowane odpady podobne do komunalnych - 60 zł, odpady gabarytowe - 340 zł, odpady nadające się do wykorzystania - 9 zł.

Przyjęto również nowe stawki opłat za wodę. Cena za metr sześc. wynosi 1,80 zł netto.

Radni zgodzili się na przejęcie przez gminę w zamian za zobowiązania podatkowe działki w Tworkowie należącej do spółki „Pustelnik - wszystko dla wsi”.

Rada podjęła uchwałę w sprawie porozumienia o współpracy w zakresie przygotowania projektu pod nazwą „System elektronicznej komunikacji dla administracji publicznej w województwie śląskim”.

Gerard Kretek został powołany przez radnych na członka zarządu Stacji Uzdatniania Wody w Borucinie.

  • Numer: 45 (655)
  • Data wydania: 02.11.04