Wtorek, 13 kwietnia 2021

imieniny: Przemysława, Hermenegildy, Marcina

RSS

W skrócie - powiat raciborski

02.11.2004 00:00
                    
Od 1 listopada, przypominamy, zmieniają się godziny urzędowania Starostwa Powiatowego w Raciborzu. Od poniedziałku do piątku urząd czynny będzie od godz. 7.30 do 15.30, za wyjątkiem wtorku, kiedy urząd pracować będzie do godz. 17.30 i piątku - do 13.30. Zmianę godzin urzędowania Starostwa postulowali sami klienci urzędu w wypełnianych ankietach satysfakcji klienta. Jako poprawę jakości świadczonych w urzędzie usług wskazywali oni wydłużony czas pracy Starostwa przynajmniej w jednym dniu tygodnia.

Zarząd powiatu może zaciągnąć 960 tys. zł kredytu na pensje dla nauczycieli szkół zarządzanych przez Starostwo. Uchwałę tej treści podjęli na ostatniej sesji rajcy powiatowi. Jak się okazuje, przekazana subwencja może nie wystarczyć na wynagrodzenia. Zarząd czyni starania o jej zwiększenie. Gdyby się nie powiodły, płace zostaną pokryte z kredytu.

W Urzędzie Miasta odbyły się rozmowy prezydenta z jedną z krakowskich firm, która przedstawiła możliwości budowy w Raciborzu mieszkań socjalnych.

Władze miasta spotkały się z przedstawicielami duńskiej firmy Ramboll Kruger. Omówiono proces modernizacji stacji uzdatniania wody przy ul. 1 Maja. Duńczycy partycypują w kosztach inwestycji.

Zakończyła się modernizacja lodowiska „Piastor”. Wymieniono układ chłodzenia. Wyeliminowano niebezpieczny amoniak. OSiR nie ma jednak łyżew. Radny Mirosław Lenk, szef komisji oświaty, wnioskował, by znaleźć w budżecie środki na zakup stu par. Zaznaczył, że niewielu rodziców stać na tego typu wydatek dla swoich dzieci. Łyżwy, które kupiono kilka lat temu są już kompletnie zużyte.

Starosta raciborski Henryk Siedlaczek założył na krótki czas mundur. Przez dwa październikowe tygodnie uczestniczył w wyższym kursie obronnym w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

Zarząd powiatu otrzymał od radnych stałe upoważnienie do rozpatrywania skarg na kierowników podległych Starostwu jednostek organizacyjnych. Wcześniej zajmowali się tym sami radni.

Zarząd powiatu wystąpił do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z wnioskiem o przesunięcie dofinansowanej przez fundusz termomodernizacji budynku szkoły oraz sali gimnastycznej „Budowlanki” na 2005 r. W ramach inwestycji zaplanowano również wymianę pieców w kotłowni.

Rada Miasta zgodziła się, by Gimnazjum nr 2 na Ostrogu nosiło imię polskiego noblisty Czesława Miłosza.

Za zgodą radnych miejskich, na wniosek prezydenta Jana Osuchowskiego raciborski Zakład Wodociągów i Kanalizacji otrzyma medal „Zasłużony dla miasta Raciborza”. Dotychczas honorowano w ten sposób osoby. Prezydent wnioskował jednak, by zmienić regulamin i umożliwić nagradzanie instytucji. Jego zdaniem ZWiK zasługuje na medal z okazji rocznicy 130-lecia działalności.

Radni miejscy bez uwag przyjęli informacje prezydenta Jana Osuchowskiego o stopniu realizacji strategii rozwoju na lata 2000-2006, analizę wyników kształcenia w raciborskich szkołach podstawowych i gimnazjach oraz sprawozdanie z działalności inwestycyjnej. Pozytywnie przyjęto również sprawozdanie Wydziału Rozwoju i Współpracy Zagranicznej z działalności promocyjnej miasta.

Komisje oświaty oraz zdrowia Rady Powiatu złożyły wniosek do zarządu o powołanie komisji, która zajmie się diagnozą i opracowaniem programu profilaktyki wśród dzieci i młodzieży, którego celem będzie wyeliminowanie patologii, m.in. alkoholizmu i narkomanii.

Radni powiatowi chcą, by zarząd rozważył możliwość uruchomienia w pobliżu dworca świetlicy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy mieszkają w podraciborskich miejscowościach. Z wnioskiem takim wystąpił radny Grzegorz Utracki z Krzyżanowic. Świetlica taka funkcjonowała kiedyś na dworcu PKP. Starostwo ma zbadać możliwość ponownego jej uruchomienia w tym miejscu lub w którymś z najbliższych budynków publicznych.

Rada Powiatu zatwierdziła sprawozdanie finansowe Szpitala Rejonowego za 2003 r.

27 października w Żywcu odbył się konwent starostów województwa śląskiego. Tematem rozmów była m.in. sytuacja w zakresie zadań edukacyjnych wynikających z obowiązków organów prowadzących, a także rola audytu wewnętrznego w działalności powiatu. Odbyły się spotkania z przedstawicielami do Parlamentu Europejskiego oraz z Prezesem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. W spotkaniu wziął również udział przedstawiciel zarządu powiatu raciborskiego.

Swoje dyżury wznawiają raciborscy radni. Odbywają się one w każdy poniedziałek w biurze Rady Miasta przy ul. Batorego 6 w godzinach od 15.00 do 16.00. Harmonogram: 8 listopada - Tadeusz Karski, 15 listopada - Piotr Klima, 22 listopada - Krystyna Klimaszewska, 29 listopada - Mirosław Lenk, 6 grudnia - Henryk Mainusz, 13 grudnia - Franciszek Mandrysz, 20 grudnia - Mariusz Marchwiak.

Na internetowej stronie powiatu raciborskiego
www.powiatraciborski.pl, po lewej stronie menu znajduje się link „Serwis prasowy”, po którego kliknięciu otworzy się strona przeznaczona przede wszystkim dla redakcji mediów, ale także dla innych zainteresowanych osób. Serwis prasowy jest Internetowym Biurem Prasowym. Można tu znaleźć bieżące informacje, galerię zdjęć - podzieloną według kategorii i podkategorii, a także dane teleadresowe - Starostwa Powiatowego w Raciborzu i powiatowych jednostek organizacyjnych. Zdjęcia dostępne w galerii, dzięki specjalnej opcji, można wydrukować lub zapisać na dysku twardym własnego komputera.

Śląska Liga Walki z Rakiem koło w Raciborzu organizuje 5 listopada w przychodni przy ul. Ocickiej  bezpłatne badania gruczołu krokowego. Od godz. 16.00 mężczyzn przyjmować będzie specjalista urolog. Zapisy w sklepie "Pomed" (w przychodni). Odbędzie się również badanie na osteoporozę w promocyjnej cenie 10 zł oraz bezpłatne badanie ciśnienia. ŚLWzR zaprasza, w pierwszą środę miesiąca, o godz. 15.00 na spotkanie (Caritas, ul. Rzeźnicza).
  • Numer: 45 (655)
  • Data wydania: 02.11.04