środa, 14 kwietnia 2021

imieniny: Bereniki, Waleriana, Jadwigi

RSS

WAŻNE:

Porozumienie stowarzyszeń

01.01.2003 00:00
Pod koniec roku, w Medycznym Studium Zawodowym przedstawiciele Raciborskiego Stowarzyszenia Diabetyków i Stowarzyszenia Diabetyków w Wodzisławiu Śl. podpisali porozumienie dotyczące wzajemnej współpracy.
Współpraca członków obu zrzeszeń ma polegać na organizowaniu spotkań integracyjnych oraz wymianie doświadczeń i informacji w działaniach na rzecz ludzi dotkniętych zespołem chorób spowodowanych przez cukrzycę. Jak zapewniają inicjatorzy spotkania, zarządy obu zrzeszeń będą także chronić interesów diabetyków, ich rodzin i opiekunów. Porozumienie podpisali członkowie zarządu RSD z prezesem Julianem Mazurem na czele oraz prezes stowarzyszenia wodzisławskiego - Alicja Barbara Wojteczek i wiceprezes - Andrzej Wojteczek.

Spotkanie integracyjne było efektem wyjazdu Juliana Mazura na szkolenia i warsztaty do Brukseli, Düesseldorffu i Wuppertalu. Tam, w listopadzie, raciborzanin uczestniczył w serii spotkań dotyczących roli organizacji pozarządowych w realizacji polityki społecznej państwa w jednoczącej się Europie oraz wolontariatu i pracy socjalnej po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Prezes Raciborskiego Stowarzyszenia Diabetyków był członkiem 15-osobowej delegacji Śląskiego Forum Organizacji Socjalnych KaFOS-u w Katowicach, do którego RSD przynależy obok 77 innych śląskich organizacji. Reprezentanci zostali zaproszeni przez przedstawicieli Parytetowego Związku Socjalnego Północnej Nadrenii - Westfalii, z którymi współpracuje KaFOS. W aspekcie wizyty studyjnej w Brukseli, Raciborskie Stowarzyszenie Diabetyków podjęło starania o nawiązanie współpracy z innymi stowarzyszeniami w celu zintegrowania przedsięwzięć w zakresie pracy socjalnej i wolontariatu, a także podejmowania wysiłków pomocowych wobec osób, które z różnych względów nie radzą sobie w życiu codziennym - mówi J. Mazur.

E.Wa
  • Numer: 1 (560)
  • Data wydania: 01.01.03