Niedziela, 11 kwietnia 2021

imieniny: Filipa, Leona, Jaromira

RSS

Statuetka dla Ekolandu

01.01.2003 00:00
Podczas IV Zjazdu Ekologicznego zorganizowanego w ramach Międzynarodowych Targów Ekologicznych „Poleko 2002” w Poznaniu rozstrzygnięto konkursy promujące selektywną zbiórkę surowców wtórnych. O tytuł najlepszych zmierzyło się 256 jednostek, w tym m.in. urzędy miast i gmin, związki gmin oraz firmy komunalne. W gronie laureatów znalazł się zabełkowski Ekoland, który w trzeciej edycji Konkursu o Szklaną Statuetkę zajął II miejsce, natomiast w Konkursie Zbiórki Tworzyw Sztucznych otrzymał wyróżnienie.
Do współrywalizacji o Szklaną Statuetkę przystąpiło 116 jednostek z całej Polski. Oceniana była ilość zebranej stłuczki szklanej w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W sumie łącznie zebrano 18,5 tys. t stłuczki szklanej. Ekoland zgromadził 240 t stłuczki, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca dawało ponad 20 kg. Był to już kolejny sukces firmy w tym konkursie, gdyż w ubiegłym roku otrzymała ona wyróżnienie.

Zabełkowski Ekoland był też jedną 13 firm wyróżnionych za zbiórkę tworzyw sztucznych. Do konkursu napłynęło 85 zgłoszeń od jednostek, które w sumie odstawiły 773 t tworzyw sztucznych. Ekoland zebrał 25 t, co daje ponad 2 kg na jednego mieszkańca. 

W styczniu zamierzamy zorganizować zbiórkę surowców wtórnych w szkołach, by również wśród uczniów ukształ-tować proekologiczne postawy - mówi Marian Studnic, współwłaściciel świadczącej usługi komunalne firmy Ekoland.

(os)
  • Numer: 1 (560)
  • Data wydania: 01.01.03