Poniedziałek, 19 kwietnia 2021

imieniny: Adolfa, Tymona, Pafnucego

RSS

Rafamet łapie oddech

01.01.2003 00:00
Rafamet SA w swoim ostatnim komunikacie giełdowym poinformował, że otrzymał pozytywne decyzje organów restrukturyzacyjnych - Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Urzędu Miasta Kuźnia Raciborska w sprawie objęcia niektórych zobowiązań publiczno-prawnych restrukturyzacją w oparciu o Ustawę o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców.
Oznacza to pozbycie się znacznej części długów. Opłata restrukturyzacyjna, którą Rafamet SA zobowiązany jest wnieść w 10 miesięcznych ratach wynosi łącznie 224 tys. zł. RAFAMET S.A. może za to liczyć na umorzenie około 1,8 mln zł zobowiązań wobec wymienionych podmiotów i instytucji.

Zarząd Rafametu poinformował również o zawarciu z bankami finansującymi spółkę (ING Bank Śląski, Bank Handlowy w Warszawie, BPH-PBK) porozumienia w sprawie postępowania banków wobec spółki w okresie realizacji programu naprawczego firmy.

Po zrealizowaniu przez RAFAMET S.A. warunków wstępnych porozumienia tj. pozyskania nowego inwestora strategicznego firmy, zawarcia sądowego układu redukcji długów z wierzycielami, objęcia niektórych zobowiązań publiczno-prawnych postanowieniami Ustawy restrukturyzacyjnej oraz zawarcia szeregu nowych umów handlowych na rok 2003, zarząd zobowiązał się do przedstawienia w terminie do 31 stycznia strategii nowego inwestora wobec firmy, uzyskanych lub możliwych do uzyskania form pomocy zewnętrznej oraz planu finansowego na 2003 r. Banki z kolei, pod warunkiem pozytywnej oceny przedłożonych materiałów, co ma nastąpić do 28 lutego, zobowiązały się do zawarcia do 31 marca dodatkowych porozumień z Rafametem regulujących spłatę kredytów nie objętych układem sądowym (11,2 mln zł) w okresie jego realizacji.

12 grudnia spółka zawarła układ sądowy ze swoimi wierzycielami, na zaproponowanych przez nią warunkach. Układ ten dotyczy spłaty zadłużenia Rafametu. Jego zatwierdzenie ma nastąpić 30 stycznia. W układzie uczestniczyło 566 wierzycieli. Za jego przyjęciem opowiedzieli się wierzyciele posiadający 83,7 proc. ogółu wierzytelności oszacowanych na 16,5 mln zł.

(w)
  • Numer: 1 (560)
  • Data wydania: 01.01.03