Sobota, 17 kwietnia 2021

imieniny: Roberta, Rudolfa, Stefana

RSS

Ostro czy łagodnie?

01.01.2003 00:00
Rada Miasta na ostatniej ubiegłorocznej sesji przyjęła tegoroczne stawki podatku od nieruchomości. Nie obyło się bez gwałtownej dyskusji. Z wyników głosowania mogą być zadowoleni właściciele domów, którzy zapłacą mniej niż chciał prezydent.
Gwałtowny spór dotyczył stawki podatku od nieruchomości za metr kwadratowy budynków mieszkalnych. Ustawodawca, umożliwiając radykalne obniżenie podatku gruntowego płaconego przez placówki służby zdrowia, pozwolił gminom zrekompensować sobie wynikłe stąd straty radykalnym zwiększeniem daniny od domów. W przypadku Raciborza, jak wynikało z projektu uchwały przygotowanego przez prezydenta Jana Osuchowskiego, stawka miała wzrosnąć o ponad 100 proc., z 9 do 20 gr.

Taka progresja dawała gminie 250 tys. zł. Nie zgodziła się na nią jednak rządząca większość w Radzie - Ruch Samorządowy „Racibórz 2000” oraz TMZR. Jej rajcy argumentowali, że nie można zrzucać na obywateli tak dużych obciążeń tylko dlatego, że ustawodawca taką daje możliwość. Do wysokich stawek należy dochodzić sukcesywnie. Przeciwnego zdania był radny Tadeusz Karski z SLD, w poprzedniej kadencji szef Komisji Budżetu. Argumentował, że pieniądze są gminie potrzebne, a wzrost dla przeciętnego obywatela to raptem cena paczki papierosów. Dodał też, że obciążenia podatkowe w UE są znacznie większe i należy się do nich dostosować. Prezydent Jan Osuchowski co prawda obniżył swoją propozycję z 20 do 15 gr, ale w głosowaniu i tak przepadła.

Straty w dochodach zrekompensowano zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym płaconym przez przedsiębiorców.

Pozostałe stawki zostały ustalone przez rajców na poziomie od 56 do 100 proc. maksymalnych kwot dopuszczalnych przez przepisy prawa finansów publicznych. Największa obniżka, co zdaniem Rady ma wspomóc rozwój przedsiębiorczości, dotyczy budynków osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Zadowolone będą placówki służby zdrowia. Nie są już traktowane jako firmy. Zapłacą o wiele mniej. W 2003 r. 3,46 zł za metr kw. powierzchni użytkowanego obiektu, podczas gdy w ubiegłym roku jeszcze 16,83 zł. To duża ulga finansowa np. dla Szpitala Rejonowego.

Przyjęte stawki (za metr kw.):
• budynki lub ich części mieszkalne zajęte wyłącznie na potrzeby mieszkalne - 49 gr;
• budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - 17,29 zł;
• budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,04 zł;
• budynki gospodarcze osób fizycznych z wyjątkiem garaży - 3,25 zł;
• garaże w budynkach niemieszkalnych oraz garaże wolnostojące nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - 5,77 zł;
• pozostałe budynki lub ich części - 5,77 zł;
• budowle - 2 proc. ich wartości;
• grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów lub budynków - 60 gr;
• pod jeziorami, zbiornikami wodnymi - 3,36 zł;
• pozostałe - 11 gr.
 Rada uchwaliła też wzór deklaracji podatku od nieruchomości.

(waw)
  • Numer: 1 (560)
  • Data wydania: 01.01.03