Niedziela, 11 kwietnia 2021

imieniny: Filipa, Leona, Jaromira

RSS

Wieści gminne

18.12.2002 00:00

Kuźnia Raciborska

W ciągu trzech pierwszych kwartałów tego roku na terenie gminy stwierdzono 242 przestępstwa. W porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego odnotowano więc spadek ujawnionych czynów karalnych o 42. Aż 129 przestępstw było skierowanych przeciwko mieniu. Rejony o największym zagrożeniu to sama Kuźnia Raciborska, Rudy i Nędza.

Krzyżanowice
 
Muzeum w Raciborzu, Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa w Łubowicach zorganizowały wystawę pt. „Śląsk na dawnej mapie. Kartograficzny obraz dziejów Śląska”. Przygotowana została w ramach projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. 10 grudnia ekspozycję zaprezentowano w Warsztacie Historycznym w Bieńkowicach.
 
12 grudnia odbyła się robocza sesja Rady Gminy. Radni podjęli uchwały w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2003 r., procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej. Określili wzory formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości. Dyskutowali również na temat struktury organizacyjnej Urzędu Gminy.
 
Nie brak współcześnie przejawów godnego pochwały altruizmu. Pewna mieszkanka gminy podarowała miejscowemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 600 zł z przeznaczeniem na pomoc najuboższym w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia.
 
Rada Gminy przyjęła plan pracy na 2003 r. W styczniu zajmie się gospodarką komunalną i planem rozwoju na lata 2003-2006, w lutym oświatą, w marcu służbą zdrowia i komunalizacją mienia, w kwietniu analizą wykonania budżetu za 2002 r. i sprawami bezpieczeństwa, w czerwcu kanalizacją sanitarną, w sierpniu pomocą społeczną, w październiku kulturą fizyczną wśród dzieci i młodzieży, w listopadzie perspektywami dla młodzieży i bezrobociem, w grudniu budżetem na 2004 r.
 
Gmina otrzymała od wojewody śląskiego dodatkowe 27,4 tys. zł na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej. Kolejne blisko 7 tys. zł wojewoda przekazał na podwyżki pensji w ramach wdrożenia III etapu nowego systemu wynagrodzeń nauczycieli.
 
Rada Gminy uchyliła uchwałę Rady poprzedniej kadencji z 18 grudnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia opłaty eksploatacyjnej za korzystanie z przyłącza i wodomierza.
 
Rada Gminy zgodziła się, by zakupić wójtowi przenośny komputer, czyli laptop. Leonard Fulneczek jest matematykiem i informatykiem. Komputer to dziś podstawowe narzędzie pracy wielu młodych ludzi. Ułatwia dostęp do informacji, korespondencję i przechowywanie danych.
 
10 tys. zł przeznaczyli miejscowi radni na zakup pompy i czterech klap dla Stacji Uzdatniania Wody w Rudyszwałdzie oraz 6,5 tys. zł na wykonanie odcinka sieci rozdzielczej w Chałupkach przy ul. Wałowej i Kwiatowej.

Rudnik
 
Muzeum w Raciborzu, Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa w Łubowicach zorganizowały wystawę pt. „Śląsk na dawnej mapie. Kartograficzny obraz dziejów Śląska”. Przygotowana została w ramach projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. 17 grudnia ekspozycję zaprezentowano w łubowickim Centrum.
 
W ciągu trzech pierwszych kwartałów tego roku na terenie gminy stwierdzono 48 przestępstw. Zanotowano wzrost przestępczości, gdyż w analogicznym okresie roku poprzedniego było ich 37. Najwięcej, bo aż 18 było kradzieży z włamaniem, 15 kradzieży i 5 uszkodzeń mienia.

Kornowac
 
W ciągu trzech pierwszych kwartałów tego roku na terenie gminy stwierdzono 54 przestępstwa. W tym samym okresie roku poprzedniego było ich 32. Odnotowano więc znaczny wzrost przestępczości. Najczęściej (17 przypadków) są to kradzieże z włamaniem, kradzieże (19 przypadków) i uszkodzenia mienia (3 przypadki).

Pietrowice Wielkie
 
Henkel Polska SA przekazał tutejszemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej środki czystości, które w formie paczek przekazywane są mieszkańcom gminy potrzebującym wsparcia, z niskimi dochodami lub wielodzietne. Za naszym pośrednictwem kierowniczka OPS-u Ewa Paletta dziękuje dyrekcji Henkla za ten cenny świąteczny dar.

  • Numer: 51/52 (558/559)
  • Data wydania: 18.12.02