Poniedziałek, 19 kwietnia 2021

imieniny: Adolfa, Tymona, Pafnucego

RSS

W skrócie

18.12.2002 00:00

             Racibórz

 • Od 16 do 23 grudnia Fundacja S.O.S. Pomocy Dzieciom z Katowic, która prowadzi w Raciborzu Dom Samotnej Matki „Maja”, kolejny już raz zbiera przed supermarketami dary i żywność dla tej placówki. Odbywa się to w ramach akcji „Bądźmy sercem przy naszych dzieciach i pomóżmy najbardziej potrzebującym”. Raciborzanie jak zwykle chętnie wrzucają do koszyków część zakupionych wcześniej towarów.
 • 20 grudnia odbędzie się ostatnia w tym roku sesja Rady Miasta. Zaplanowano przyjęcie stawek podatków i opłat lokalnych na 2003 r. oraz uchwały budżetowej, do której projektu prezydent Jan Osuchowski przedstawił obszerną autopoprawkę.
 • Kolejna sesja Rady Powiatu, na której przyjęty zostanie przyszłoroczny budżet odbędzie się 30 grudnia o godz. 15.00.
 • Ryszard Winiarski zrezygnował z przewodniczenia Komisji Rozwoju Gospodarczego przy Radzie Powiatu. Zastąpi go radny Klaudiusz Mucha.
 • 19 grudnia Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna zaprasza na międzyszkolny konkurs kolęd i pastorałek „...Tedy się radujmy, wszyscy wyśpiewujmy”. Impreza odbędzie się o godz. 9.30 w budynku przy ul. Kasprowicza.
 • O kolejne 50 tys. zł zwiększyły się tegoroczne dochody gminy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym płaconym przez działające w mieście firmy mające status osoby prawnej. Zakładano wpływ 735 tys. zł, a po 10 miesiącach osiągnięto już 997 tys. zł. O kolejne 52,5 tys. zł zwiększył się dochód miejskiej kasy z tytułu płaconego przez osoby prawne podatku od nieruchomości.
 • Krzysztof Kowalewski, były wicestarosta raciborski, został ponownie dyrektorem likwidowanego Zakładu Usług i Higieny Komunalnej. Na stanowisku tym pracował przed objęciem funkcji wicestarosty. ZUiHK zastąpi od nowego roku nowa spółka, która zajmie się również świadczeniem usług z zakresu komunikacji. Jej prezes, jak zapewnia ratusz, zostanie wybrany w drodze konkursu.
 • W celu zapobiegania przyszłym niepowodzeniom szkolnym, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy ul. Jana w Raciborzu rozpoczęła realizację pilotażowego programu pod nazwą „Profilaktyka dysleksji rozwojowej w przedszkolach”. Przedsięwzięcie jest realizowane we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym w Katowicach. Pracownicy poradni opracowują scenariusze zajęć z dziećmi, prowadzą szkolenia rodziców i nauczycieli oraz konsultują prowadzone przez nauczycieli zajęcia i indywidualne problemy dzieci. Aktualnie w programie uczestniczą raciborskie przedszkola nr 23 i 26.
 • 5 grudnia w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 w Markowicach, zastępca prezydenta Mirosław Szypowski spotkał się z dyrektorami szkół podstawowych i przedszkoli z Płoni, Brzezia, Sudołu i Studziennej. Omówione zostały zasady funkcjonowania ZSP Nr 1 w kontekście tworzenia nowych zespołów w następnych latach szkolnych, zgodnie z przyjętą przez Radę Miasta Racibórz polityką oświatową gminy. Spotkanie miało charakter konsultacyjny.
 • Radni Rady Powiatu powołali Powiatowego Rzecznika Konsumentów. Sprawami konsumenckimi zajmować się będzie Joanna Urban. Ma 28 lat, ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 1998 r. pracowała na stanowisku inspektora w Biurze Rady Powiatu Raciborskiego, wcześniej była nauczycielem języka angielskiego w szkołach podstawowych w Wojnowicach i  Lubomi. Interesuje się muzyką i fotografią. Jest mężatką i matką dwóch córek. Jako Powiatowy Rzecznik Konsumentów będzie pracować w wymiarze pół etatu. Poza tym, jest również zatrudniona jako inspektor do spraw prawnych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.
 • 9 grudnia w Domu Kultury „Strzecha” odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej. Przyjęto sprawozdanie zarządu z działalności i udzielono mu absolutorium. Dokonano wyboru nowego zarządu i komisji rewizyjnej a także podjęto uchwałę w sprawie ramowego planu pracy na nową kadencję.
 • 2 grudnia odbyło się Walne Zebranie Koła Unii Wolności w Raciborzu. W związku z rezygnacją z funkcji przewodniczącego Piotra Olendra (pozostał w Zarządzie Koła) dokonano wyboru nowego przewodniczącego. Został nim Piotr Wieder, jeden z założycieli i pierwszy przewodniczący Koła Unii Demokratycznej w Raciborzu.
 • Władze powiatu dokonały podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 • W Starostwie Powiatowym odbył się audit nadzorujący działający tu system zarządzania przez jakość według systemu ISO. Przeprowadziła go prof. Krystyna Lisiecka z TUV Cert Essen.
 • Powiat podpisał porozumienie z RTP „Unia” Racibórz, dzięki któremu w Zespole Szkół Mechanicznych działać będzie klasa sportowa o profilu piłka nożna.
 • „Rozbudowa bazy turystycznej Vitkov-Podhradi” w Czechach to nazwa projektu, który realizują wspólnie uczniowie raciborskiej SP-18 oraz Centrum Młodego Turysty i Miłośników Przyrody w Opawie. Patronuje temu Urząd Miasta w Vitkovie, miejscowości położonej nad rzeką Morawicą. Zakłada on pomoc uczniów w remoncie tamtejsze bazy turystycznej. W zamian raciborzanie będą mogli z niej korzystać kiedy zechcą, co ma znaczenie, bo dorzecze Morawicy zajmuje rozległy park przyrody. Niedawno uczniowie SP 18 zostali zaproszeni do Vitkova na 13. Memoriał Zająca.
 • Prezydent Raciborza Jan Osuchowski upoważnił naczelnika Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z zarządem drogami miejskimi.
 • Referat Komunikacji Starostwa Powiatowego w Raciborzu przypomina, że trwa wymiana „starych” praw jazdy na „nowe”. Do końca tego roku, czyli do 31 grudnia obowiązkowej wymianie podlegają prawa jazdy wydane do dnia 31.12.1983 r.
 • Nowości Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Filii w Raciborzu przy ul. Słowackiego: Radochoński M. - „Osobowość antyspołeczna”, „Podstawy psychopatologii dla pedagogów”, Słodownik-Rycaj E. - „Gry i zabawy językowe”, Spencer H. - „O wychowaniu umysłowym. Moralnym i fizycznym”, Theiss W. - „Mała ojczyzna”, Uliasz S. - „O literaturze Kresów i pograniczu kultur”, Wiśniewski L. - „Ochrona praw człowieka w świecie”, Zaborowski Z. - „Problemy psychologii życia”, Zachariasz A. - „Europejskie modele tolerancji”, Zajączkowski K. - „Program profilaktyczno-wychowawczy dla uczniów kl. I-III” oraz Zych A. - „Słownik gerontologii społecznej”.

Z bibliotecznej półki

Filia Nr 7 przy ul. Słonecznej 9 (przeniesiona z ul. Warszawskiej 32) poleca: „O melba” G. Bąkiewicz, „Joker” K. McClure, „W pogoni za miłością” R. Gong, „Demon i panna Prym” P. Coelho, „Sąsiadka” B. Delinsky, „Kurtyna w górę” J. Michael, „Interesy” A. Quick, „Serce oceanu” N. Roberts, „Małe kochanie, wielka miłość” i „Emilia z kwiatem lilii leśnej” E. Nowackiej, „Marta Patton i klątwa Jokasty” i „Marta Patton i kopalnia arcydzieł” A. Huntera. Zapraszamy w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od 10.00 do 18.00 oraz w środy 9.00 do 16.00.

 

 • Numer: 51/52 (558/559)
 • Data wydania: 18.12.02