Niedziela, 11 kwietnia 2021

imieniny: Filipa, Leona, Jaromira

RSS

Ofiarowali cenny dar

27.11.2002 00:00
Ponad siedemdziesięciu Honorowych Krwiodawców wyróżniono podczas uroczystości, jaka odbyła się 24 listopada w ramach Tygodnia Honorowego Krwiodawstwa.

Stało się już tradycją, że rokrocznie w dniach od 22 do 26 listopada obchodzony jest Tydzień Honorowego Krwiodawstwa. W tym czasie organizowane są imprezy, podczas których wyróżnieni są ci, którzy nie wahają się bezinteresownie ofiarować swoją krew potrzebującym. Spotkanie najbardziej zasłużonych raciborskich krwiodawców, zrzeszonych w działającym przy Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Klubie Honorowych Dawców Krwi, odbyło się 24 listopada w restauracji „Raciborska”. Podczas imprezy gości, w podziękowaniu za ofiarność, poczęstowano obiadem oraz słodkościami. Wielu z obecnych wyróżniono odznaczeniami i nagrodami rzeczowymi.
 
Dawcy, których litraż w 2002 r. przekroczył ponad 50 litrów krwi to: K. Bydłowski, K. Cieślak, R. Dzwonkiewicz, A. Dudzic, B. Fiegel, M. Fijałkowski, J. Franciszkiewicz, A. Frankowicz, A. Głodek, G. Gutowski, J. Górecki, A. Jurkowski, G. Kappa, S. Kawik, J. Kotula, E. Kućma, M. Nadolski, M. Ochojski, M. Rudnik, W. Tomczak, W. Widok, A. Wyjadłowski, W. Słowikowski, Cz. Białobrzeski, S. Majnusz, A. Jonderko, S. Gałda, R. Próchniewicz, S. Ligęza.
 
Lista dawców wyróżnionych odznaczeniami I stopnia „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" liczy dwadzieścia osób. Są to: W. Bączek, A. Dyrcz, A. Frydrych, K. Gaweł, M. Głowiński, S. Jaros, G. Jaworski, D. Konieczny, P. Kosztubajda, W. Kućma, E. Machura, M. Mrowiec, N. Ossowski, K. Prążyński, S. Rak, D. Szajter, R. Szuchnik, A. Surowiec, S. Wawer i J. Wróblewski.
 
Tego dnia uhonorowano odznaczeniami „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” II stopnia również 22 osoby. Są to: M. Adamiec, E. Aksman, C. Badeński, W. Bączek, R. Hołda, S. Jaros, J. Januszkiewicz, R. Jopek, K. Kochutek, C. Kowalski, J. Mikołajczyk, M. Motyka, Z. Osetek, S. Rak, A. Reja, A. Rudyszyn, M. Schamara, A. Styrna, R. Wachowicz, S. Wawer, W. Wróbel i I. Wyjadłowska.
 
 
Klub HDK przy RCKiK w Raciborzu liczy obecnie 1080 członków. Zdecydowaną większość stanowią mężczyźni. Kobiety to prawdziwa rzadkość - do raciborskiego koła należy ich zaledwie 47. Przyczyną są najczęściej kobiece przeciwwskazania fizjologiczne. Jednak wbrew statystykom, warto zaznaczyć, że podczas tegorocznej uroczystości, najwięcej laurów zebrała Józefa Barabasz, która mogła pochwalić się największym litrażem oddanej krwi, bo aż 90 litrów.
 
Aby móc oddać krew należy speł-niać kilka warunków. Przede wszystkim trzeba być zdrowym i pełnoletnim. Tylko wtedy upust krwi nie zaszkodzi organizmowi. Nie mogą jej oddać ci, którzy przebyli wirusowe zapalenie wątroby, chorzy na AIDS, lub nosiciele wirusa HIV albo alkoholicy. Przy każdym oddaniu krwi lub osocza wykonywane są szczegółowe badania, na podstawie których weryfikuje się potencjalnych dawców. Jednorazowo pobiera się do 450 ml krwi, a krwiodawcy mogą oddawać taką ilość nie więcej niż sześć razy w roku. Krew jest uzupełniana dosyć szybko. Już po kilku godzinach po jej oddaniu, jej objętość wraca do normy, a krwiodawca nie odczuwa żadnych dolegliwości.
 
Wszyscy ci, którzy zechcą dołączyć do grupy honorowych dawców mogą się zgłaszać do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Sienkiewicza 3 w poniedziałki, środy i piątki od 8.00 do 15.00 oraz we wtorki i czwartki od godz. 8.00 do 18.00. Należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub ważną legitymację ubezpieczeniową.

E.Wa

  • Numer: 48 (555)
  • Data wydania: 27.11.02