środa, 14 kwietnia 2021

imieniny: Bereniki, Waleriana, Jadwigi

RSS

WAŻNE:

W skrócie

27.11.2002 00:00

RACIBÓRZ

 • Magdalena Wysocka z SP 7 na Ocicach zajęła II miejsce w IV Ogólnopolskim Konkursie o Tytuł Mistrza Polskiej Ortografii w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów. Do udziału w tym prestiżowym konkursie przygotowała ją polonistka Anna Płonka. Pojedzie wraz z Magdą na 6-dniową wycieczkę do Włoch, która była nagrodą w konkursie.
 • 14 grudnia raciborskie Muzeum będzie uroczyście obchodzić jubileusz 75-lecia istnienia. Uroczystość jubileuszowa rozpocznie się tego dnia o godz. 11.00. Wezmą w niej udział wszyscy w ostatnich latach z Muzeum związani; obecni i byli pracownicy, osoby zaprzyjaźnione i przedstawiciele różnych środowisk. O godz. 11.00 z koncertem pt. „Muzyczny renesans i barok w Europie” wystąpi krakowski zespół muzyki dawnej Floripari SMC. O godz. 12.00 zaplanowano wystąpienia pt. „Raciborskie Muzeum we wspomnieniach”. O godz. 13.30 otwarta zostanie wystawa z „Przeszłości Muzeum”, na której zaprezentowane zostaną m.in. archiwalne zdjęcia z minionych 75 lat. Będzie to nie lada gratka - podróż w przeszłość.
 • 28 listopada ze swoim recitalem wystąpi w tworkowskim Centrum Kultury Anna Wyszkoni z zespołu Łzy. Początek koncertu o godz. 18.00.
 • Gimnazjum nr 3 i szkoła z Opawy Kyleszowic ustaliły program współpracy na 2003 r. 19 listopada w Opawie przebywali dyrektor G 3 Norbert Mika, jego zastępca Teresa Ćwik i germanistka Małgorzata Mieńko. Ustalono, że odbędą się dwie wspólne kilkudniowe wycieczki, zajęcia artystyczne (pierwsze 6 grudnia), konkursy i zawody.
 • Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu zorganizowała spotkanie autorskie z Heleną Nikiel, autorką książki „Myśmy tutaj szli...” - wspomnień z pobytu w Kazachstanie, Iranie, Indiach i Afryce w latach 1939-1947. Odbyło się ono 21 listopada w Wypożyczalni Głównej przy ul. Kasprowicza 12.
 • 21 listopada w raciborskim Muzeum odbył się koncert kameralny Kwintetu Śląskich Kameralistów. W koncercie wystąpili również soliści Aleksandra Stokłosa i Marek Andrysek.
 • 22 listopada w Katowicach odbyły się uroczystości jubileuszowe związane z obchodami 70-lecia Archiwum Państwowego. Oddział AP w Katowicach znajduje się w Raciborzu na Ostrogu. Obchody połączone były z otwarciem wystawy pt. Archiwum Państwowe w Katowicach 1932 - 2002. AP w Katowicach jest jedną z najstarszych instytucji odrodzonego po 1918 r. Państwa Polskiego na Śląsku. Posiada cenne materiały, które ilustrują trudne i skomplikowane dzieje stosunków polsko-niemieckich, polsko-czeskich i polsko-ukraińskich.
 • „Ostróg. Historia kościoła i cudownego obrazu” to tytuł najnowszej książki Grzegorz Wawocznego, która ukaże się w grudniu. Pozycja to naukowe opracowanie dotyczące dzielnicy Raciborza, znajdującej się tu świątyni p.w. Św. Jana Chrzciciela i cudownego obrazu Jezusa Boleściwego. Całość liczy ponad 140 stron. Zawiera też około 170 reprodukcji zdjęć, pocztówek, dokumentów i map Ostroga.
 • Rada Miasta, zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, upoważniła przewodniczącego Tadeusza Wojnara do dokonywania w imieniu pracodawcy samorządowego czynności z zakresu prawa pracy wobec prezydenta Jana Osuchowskiego. Uprawnienie to nie dotyczy ustalania wysokości wynagrodzenia.
 • „Racibórz bez barier” to temat międzynarodowej konferencji naukowej, która ma się odbyć 8 i 9 lutego przyszłego roku w Domu Kultury „Strzecha”. Jej organizatorem jest Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Od 26 do 28 września organizuje on z kolei kolejną konferencję dotyczącą osób niepełnosprawnych.
 • O 200 tys. zł zwiększyły się dochody powiatu z tytułu opłaty komunikacyjnej. Pieniądze przeznaczono na wydatki rzeczowe Starostwa.
 • Wojewoda śląski przekazał powiatowi dodatkowe 37 tys. zł dotacji celowej na zadania oświatowe. Pieniądze są przeznaczone na zwiększenie wynagrodzeń.
 • Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu otrzymał 5,35 tys. zł z budżetu powiatu na zakup urządzeń dla placu zabaw.
 • Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego otrzymał 10 tys. zł z budżetu miasta na dofinansowanie wyposażenia placówki.
 • Rada Powiatu przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia opłat za poszczególne czynności związane z usuwaniem, przemieszczaniem i parkowaniem pojazdów usuniętych z drogi na koszt właściciela.
 • 24 listopada w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Stalmacha odbyło się podsumowanie VIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Barwy jesieni”.
 • Od 28 do 31 stycznia 2003 r. w Raciborzu gościć będzie znana z zasiadania w jury Idola Elżbieta Zapendowska. Poprowadzi warsztaty wokalno-aktorskie w Młodzieżowym Domu Kultury. Szczegółowe informacje w placówce.
 • Rada Powiatu przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości cen za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. Zaproponowane ceny pozwolą uzyskać dochód w 70 proc. pokrywający koszty utrzymania obiektów, m.in. pływalni i sauny. Przykładowo cena jednego wejścia na basen dla osoby dorosłej to 6 zł, zaś dla dzieci i młodzieży za okazaniem legitymacji szkolnej 4 zł. Wynajęcie jednorazowe toru 40 zł, do 10 wynajęć 37 zł, powyżej dziesięciu 35 zł.
 • 29 listopada w RCK przy ul. Chopina z „Opowieścią wigilijną” wystąpi Teatr Banialuka z Bielska-Białej.
 • XIII Festiwal Chórów im. Josepha von Eichendorffa odbędzie się 30 listopada, tradycyjnie w sali widowiskowej przy ul. Chopina.
 • Kolejny konkurs poetycki pod nazwą „Okruch”, dedykowany pamięci Danuty Wawiłow, ogłosiła Pracownia INSEA działająca przy domu kultury „Strzecha” przy ul. Londzina. Wiersze może nadsyłać każdy. Muszą liczyć od jednego do pięciu wersów, być rymowane, napisane językiem prostym, przekazywać nie myśli, lecz obrazy i uczucia. INSEA przyjmuje je do 3 stycznia. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na 15 lutego przyszłego roku.
 • Referat Komunikacji Starostwa Powiatowego w Raciborzu przypomina, że trwa wymiana „starych” praw jazdy na „nowe”. Do końca tego roku, czyli do 31.12.2002 r., obowiązkowej wymianie podlegają prawa jazdy wydane do dnia 31.12.1983 r.

Nowości Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Filia w Raciborzu przy ul. Słowackiego: A. Maj - Inscenizacje, zabawy ruchowe dla kl. I-III, M. Malikowski - Socjologia miasta. Wybór tekstów oraz Społeczne aspekty transformacji systemowej, W. A. Meszke - W służbie szkole i nauce, N. Mika - Racibórz w obliczu najazdów tatarskich i zagrożenia wałaskiego, A. Misiurska - Kalendarz plastyczny w przedszkolu, J. Murray - Ale ja go kocham. Książka dla zrozpaczonych rodziców, D. Niewola - Zaczarowane słowa, M. Jach - Rok w przedszkolu, E. Nowicka - Świat człowieka, świat kultury oraz K. Ożóg - Polonistyka zintegrowana.

 • Numer: 48 (555)
 • Data wydania: 27.11.02