środa, 14 kwietnia 2021

imieniny: Bereniki, Waleriana, Jadwigi

RSS

Kto zeżar świyntego Ignaca?

13.11.2002 00:00
„Konski nojfajniejszych książek na świecie przełonaczone na śląsko godka” znaleźć możemy w nowej książce Marka Szołtyska „Ślązoki nie gęsi”.

„Marek Szołtysek je Ślązokiym i pisze piękne książki o Śląsku. Styknie yno na niego pozaglądać i zaro się wiy, że niy ma łon podany na gynsi. Ale niy yno skuli tego Ślązoki niy są gynsiami. A skuli czego jeszcze? A dyć skuli tego, że Ślązoki mają swoja śląsko godka, swoje jodło, pieśniczki, łoblyczki… i cołko bogato regionalno kultura” - napisał.
 
W swej nowej książce z literatury światowej wybrał najpiękniejsze fragmenty. Znalazły się tu: „Na konia pozór dejcie Trojoki”, czyli fragment „Odysei” Homera, „Kto zeżar świyntego Ignaca?”, czyli fragment legendy o św. Ignacym ze „Złotej Legendy” Jakuba de Voragine. Jest też fragment książki Henryka Sienkiewicza „Pan Wołodyjowski”, tu pt. „Na trwoga pizło! Chachary na Ojcowiźnie” i książki „Pinokio” pt. „Spolone szłapy Pinokia”.
 
Prócz tłumaczeń na gwarę fragmentów światowej literatury jest i „Bojka o kapturku” z podziałem na role: Czerwony Kapturek, myśliwiec ze flintą, mamulka, babcia z taszami co idzie z torgu, chop na kole, wilk i babcia. Autor zachęca by zrobić z tego piękny tyjater śląski. Nie jest to zresztą jedyna sztuka jaką zamieścił w książce. Gwarą, z podziałem na role, napisał już „Romeo i Julię” po śląsku, czyli „Jo ci przaja, ty mi przajesz!” Sztuka ta została już wyreżyserowana przez Celestynę Wodok i Czesława Śpiywoka, a jej prapremiera odbyła się w szczejkowickim Domu Kultury. Zagrał ją zespół „Familijo” ze Szczejkowic.
 
Na koniec w książce znalazł się Komiks Śląski, czyli rysunkowe wice o Antku i Francku.
 
„Downiyj na Śląsku bohaterami praje każdego wica byli Antek i Francek. Bestoż Wydawnictwo „Śląskie ABC” napoczyna wydowanie cołkich opowiadań o tych bohatyrach śląskiego wica. Bydą to opowiadania rysunkowe, co nikierzy nazywają komiksami. Momy nadzieja, że tyn Komiks Śląski fest się naszym czytelnikom spodoba. Momy tyż pomysł, żeby zrobić Antkowi i Frankowi pomnik. Przeca im się noleży! Eli by się znod jaki sponsor - to zapraszomy do wspólnyj roboty” - pisze na koniec M. Szołtysek. Książka ma 96 s., wydanie albumowe. Kosztuje 29,90 zł.

Aleksandra Matuszczyk - Kotulska

Zdj. Pochodzą z opisywanej książki

  • Numer: 46 (553)
  • Data wydania: 13.11.02