Sobota, 10 kwietnia 2021

imieniny: Małgorzaty, Michała, Makarego

RSS

Pieniądze podzielono

13.11.2002 00:00
Podzielono pieniądze przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Zarząd Miejski zaakceptował rozstrzygnięcie jesiennej edycji konkursu programów profilaktycznych organizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja dysponuje pieniędzmi pochodzącymi z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które mogą być przeznaczone jedynie na przeciwdziałanie alkoholizmowi.
 
Uznanie członków Komisji zyskały, a przez to zostały przekazane do realizacji następujące wnioski złożone przez: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej - Bieg Niepodległości drogą ku trzeźwości, propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia (1000 zł), Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej - Popularyzacja zachowań prozdrowotnych wśród dzieci, uwrażliwianie na problem uzależnienia od tytoniu (500 zł), Uczniowski Klub Sportowy „Junior” w Kuźni Raciborskiej - Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, pomoc dzieciom z rodzin patologicznych i profilaktyka antynałogowa (2100 zł), Ochotnicza Straż Pożarna w Siedliskach - Zajęcia sportowo - pożarnicze, ćwiczenia, szkolenia stwarzające dzieciom i młodzieży możliwość prawidłowego rozwoju osobowości bez alkoholu (1000 zł), Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Kuźni Raciborskiej - Pomoc dzieciom gorszych szans, pomoc dzieciom zaniedbanym wychowawczo (800 zł), Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Kuźni Raciborskiej - Propagowanie życia w trzeźwości, zapobieganie alkoholizmowi oraz innym szkodliwym nałogom (1650 zł), Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej - Abstynencja wśród młodzieży (1000 zł), Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej - Profilaktyka uzależnień, promocja zdrowia (500 zł) i Szkoła Podstawowa w Kuźni Raciborskiej - Profilaktyka uzależnień, właściwe wykorzystanie czasu wolnego (1450 zł).

(w)

  • Numer: 46 (553)
  • Data wydania: 13.11.02