Niedziela, 11 kwietnia 2021

imieniny: Filipa, Leona, Jaromira

RSS

Praca w Niemczech

13.11.2002 00:00
Polscy studenci mogą się ubiegać o legalną pracę w Niemczech.

Fundacja Rozwoju Śląska i Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu oraz Centrala Pośrednictwa Pracy w Bonn (ZVA) już po raz ósmy stwarzają możliwość spędzenia w Niemczech letnich ferii połączonych z pracą i praktyczną nauką języka niemieckiego. Miejsca przygotowane przez Fundację są zwolnione z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę w Niemczech.
 
Szansę na wyjazd mają osoby zarówno z polskim paszportem, jak i niemieckim. Trzeba jednak spełnić następujące warunki:
- trzeba być studentem studiów dziennych lub wieczorowych (nie zaocznych), a więc np. Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Raciborzu lub tutejszej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej;
- od października 2003 r. przewidywana jest kontynuacja studiów (nie mogą więc skorzystać z programu studenci kończący w 2003 r. studia);
- wymagany wiek 18-30 lat;
- posiadać dobrą znajomość języka niemieckiego;
- wykazać chęć pracy przynajmniej przez dwa miesiące;
- mieć miejsce zamieszkania lub stałej nauki w województwie opolskim, śląskim lub dolnośląskim.
 Formularze wymaganych wniosków (dwa wnioski oraz formularz zaświadczenia o wpisie na listę studentów) można odbierać w biurze Fundacji, w Opolu przy ul. Słowackiego 10, tel. (077) 4546264, fax. 4545610, mail: frskom@fundacja.opole.pl. Osobą kontaktową jest Christian Heinz.
 
Pierwszym dniem wydawania formularzy wniosków - można odbierać tylko osobiście - będzie 12 listopada w godzinach od 10.00 do 14.00. Wnioski będą wydawane do momentu wyczerpania się przyznanego Fundacji limitu 300 osób. Ważne by pamiętać, że przed wydaniem wniosku przeprowadzona będzie rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca znajomość języka niemieckiego. Negatywna ocena sprawi, że wniosek nie zostanie wydany. W rozmowie brane będą pod uwagę:
- rozumienie tekstu
- biegłość językowa
- biegłość w czytaniu i pisaniu tekstu.
 ZVA dysponuje całą paletą prac letnich począwszy do zbierania truskawek, czereśni, pracy w hotelach, przy sprzątaniu zakładów pracy czy też w zakładach BMW. Ostateczną decyzję, kto otrzyma pracę podejmuje Centrala ds. Pośrednictwa Pracy w Bonn. O pracę z puli 300 miejsc nie mogą się ubiegać studenci, którzy otrzymali pracę za pośrednictwem Fundacji w latach poprzednich. Jeśli pracodawcy nadal chcą ich zatrudniać, studenci ci muszą zwrócić się o pozwolenie bezpośrednio do ZVA.

(w)

  • Numer: 46 (553)
  • Data wydania: 13.11.02