Czwartek, 17 października 2019

imieniny: Małgorzaty, Ryszarda, Gabrieli

RSS

Wykryć i zapobiec

16.10.2002 00:00
Uruchomiony został program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków.

Badania wykonywane w poszczególnych krajach oraz dane WHO wykazują stałe zwiększanie się liczby osób niepełnosprawnych. W Polsce ogólnie na 1000 dzieci, 13 wykazuje zaburzenia słuchu. Wśród nich jedno dziecko ma głębokie uszkodzenie słuchu, a 12 niedosłuch. Według danych PCPR w Raciborzu na ok. 121 tys. osób zamieszkujących powiat raciborski, 177 dzieci zakwalifikowanych jest jako niesłyszące i niedosłyszące. Sytuacja ta ze względów humanitarnych, socjalnych i ekonomicznych spowodowała szereg działań mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.
 
Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy uruchomiła Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków. Fundacja ta zakupiła sprzęt do badań słuchu dla wszystkich oddziałów noworodkowych w Polsce oraz uzupełniła wyposażenie w ośrodkach Diagnostyki Słuchu II poziomu referencyjnego.
 
Badanie przesiewowe wykonywane na oddziale noworodków ma na celu wychwycenie dzieci podejrzanych o niedosłuch. Te, u których stwierdzono nieprawidłowy wynik tego badania są kierowane do ośrodków diagnostyki słuchu II poziomu referencyjnego.
 
Sprawny słuch jest niezbędny do prawidłowego rozwoju mowy dziecka. Uczy się ono rozpoznawać dźwięki otoczenia. Sprawne komunikowanie się ze światem zewnętrznym daje mu możliwość harmonijnego rozwoju - zdobywania wiedzy o otaczającym świecie, uczenia się zachowań społecznych oraz wyrażania uczuć i emocji. Uszkodzenia słuchu mogą uniemożliwić rozwój mowy i poważnie zaburzyć rozwój osobowości dziecka. Można temu zapobiec, o ile otrzyma ono pomoc przed ukończeniem szóstego miesiąca życia.

(e)

  • Numer: 42 (549)
  • Data wydania: 16.10.02