Niedziela, 24 marca 2019

imieniny: Gabriela, Marka, Gabora

RSS

Wsparcie dla rodziny

16.10.2002 00:00
Minęło niecałe pół roku, odkąd Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego „Persona” otrzymało własne lokum przy ul. Karola Miarki. Mieści się tu Klub Pacjenta dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 11 października nastąpiło uroczyste otwarcie i poświęcenie Ośrodka Wspierania Rodziny - poszerzono zakres świadczonej przez Stowarzyszenie pomocy.

W pięknie wyremontowanych wnętrzach poświęconych przez gospodarza parafii ks. Gintera Kurowskiego, na terenie której ośrodek funkcjonuje, będzie można skorzystać z szeregu usług: profilaktyczno-terapeutycznych, psychoedukacyjnych dla rodziców i dziecka w zakresie radzenia sobie z trudnościami, zaburzonym zachowaniem, problemami szkolnymi. Wsparcie znajdą tu ofiary przemocy domowej, prowadzona będzie również terapia sprawców przemocy, dzieci i młodzieży z grup ryzyka oraz postępowanie mediacyjne dla nieletnich popełniających czyny przestępcze. Będzie również nadal funkcjonował punkt interwencji kryzysowej i psychospołecznej rehabilitacji osób zaburzonych psychicznie, a w jego ramach klub pacjenta, prowadzone będą m.in. zajęcia świetlicowe, psychoterapia grupowa i indywidualna oraz psychoedukacja i edukacja lekowa dla chorych i ich rodzin. Już niedługo zacznie funkcjonować telefon zaufania (nr 414 96 91 w dni powszednie od godz. 17.00 - 20.00).
 
Dzięki powołaniu ośrodka chcemy poprawić warunki życia rodzin, również zapobiegać patologii dzieci i młodzieży. Będziemy współpracować z  innymi instytucjami, aby skuteczność pomocy była jak największa - podkreśliła prezes Stowarzyszenia Halina Kuliga. Wiceprezydent Raciborza Mirosław Lenk, zaproszony na uroczystość, stwierdził, że zrozumienie Rady Miasta dla problematyki społecznej w tym zakresie było wyjątkowe. Dlatego udało się przeznaczyć na ten cel 20 tys. zł z miejskiej kasy. Stowarzyszenie w nowej siedzibie opłaca jedynie koszt zużycia mediów, opłatę czynszową miasto wzięło na siebie.

(e)

  • Numer: 42 (549)
  • Data wydania: 16.10.02