środa, 27 marca 2019

imieniny: Ernesta, Lidii, Ruperta

RSS

Nauczyciele świętowali

16.10.2002 00:00
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu był, 11 października, gospodarzem powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Miejskie obchody odbyły się w SP 13.

Spotkanie rozpoczęło się uroczystą akademią, podczas której starosta odebrał ślubowanie od nowo mianowanych nauczycieli, a następnie wystawiono spektakl integracyjny na motywach dramatu pt. „Moralność pani Dulskiej” w wykonaniu wychowanków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu i młodzieży z I LO.
 
W tym roku nagrody starosty odebrało 29 dyr.ów, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Wręczono je podczas majowych uroczystości 20-lecia MOW-u w Kuźni Raciborskiej, czerwcowych akademii kończących miniony rok szkolny, niedawnego otwarcia łącznika w ZSO przy ul. Kasprowicza oraz ubiegłotygodniowego Święta Komisji Edukacji Narodowej w OSWdNiS.
 
Nagrodzeni to: Danuta Hryniewicz - dyr. Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Raciborzu, Grażyna Płonka - dyr. Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, Urszula Włodarek - dyr. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudach, Andrzej Brzenczka - dyr. Centrum Kształcenia Praktycznego w Raciborzu, Sławomir Janowski - dyr. Zespołu Szkół Mechanicznych, Leszek Wyrzykowski - dyr. II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu, Danuta Chruściel - nauczyciel języka niemieckiego w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu, Irena Krawczyk - nauczycielka języka niemieckiego w II Liceum Ogólnokształcącym w Raciborzu, Jolanta Żurek - nauczyciel geografii w II LO w Raciborzu, doradca metodyczny z tego przedmiotu, Kazimierz Domasik - wicedyr. Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu, Zbigniew Oszek - nauczyciel wychowania fizycznego, trener II klasy piłki nożnej, Piotr Parys - nauczyciel w Zespole Szkół Budowlanych w Raciborzu, Artur Rimel - nauczyciel zawodu w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu, Franciszek Marcol - zastępca dyr.a w Zespole Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej, Małgorzata Blacha - kierownik administracyjno - gospodarczy w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu, Maria Grychtol - sekretarz II LO, Jolanta Wojtanowicz - główna księgowa w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej, Janina Wystub - dyr. I LO, Bogusława Zakowicz - sekretarz I LO, Halina Wyjadłowska - dyr. MOW w Kuźni Raciborskiej, Marek Prochal - z-ca dyr.a MOW-u, Waldemar Żwaka - kierownik internatu w MOW, Franciszek Jaskot - były dyr. ZSE w Raciborzu, Maria Cyranka - nauczyciel matematyki w ZSB w Raciborzu, Wiesława Dudek - nauczyciel gimnazjum specjalnego w OSWNiS w Raciborzu, Alfred Kukuczka - nauczyciel fizyki w ZSOMS w Raciborzu, Stanisława i Karol Szynolowie - nauczyciele trenerzy lekkiej atletyki w ZSOMS, Zdzisław Fronczak - wychowawca internatu ZSOMS w Raciborzu.
 
Ponadto z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski przyznał Złote Krzyże Zasługi Krystynie Bubie i Sybilli Siarze, Srebrny Krzyż Zasługi Ewie Orłowskiej oraz Brązowy Krzyż Zasługi Ewie Konopnickiej (wszystkie panie pracują w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu). Nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu otrzymali: Franciszek Jaskot, Halina Wyjadłowska oraz Sybilla Siara. Nagrody Kuratora Oświaty w Katowicach otrzymali: Agata Tańska - dyr. Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu, Bożena Wróbel - nauczycielka wychowania fizycznego w OSWNiS, Hanna Nitefor - nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu a także Herbert Dengel i Józef Cyranka - nauczyciele w II LO w Raciborzu oraz Piotr Generalczyk - nauczyciel i trener w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.
 
Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się w tym roku w SP-13. Nagrody otrzymali: Brązowy Krzyż Zasługi Bogusława Chlebus (G-5), Sława Mądrzyńska-Galińska (SP-18), Medal Komisji Edukacji Narodowej - Anna Zygmunt (G-1), Nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu - Grażyna Żółkiewicz, nagrody prezydenta Raciborza - Urszula Frydel (Przedszkole nr 2), Maria Jurczykowska (Przedszkole nr 15), Zofia Kopczyńska (Przedszkole nr 20), Maria Kałus (Przedszkole nr 22), Teresa Kaczorowska (Przedszkole nr 23), Halina Król (Przedszkole nr 24), Barbara Tysa (Przedszkole nr 26), Beata Stępień, Iwona Kołtun, Teresa Kubala i Danuta Durlak (SP 1), Joanna Zając (SP 4), Teresa Koloch (SP 5), Andrzej Skurk i Anna Płonka (SP 7), Kamila Kubiak i Jolanta Tylus (SP 11), Elżbieta Kocyłowska (SP 13), Dorota Lachowicz i Marcin Kunicki (SP 15), Sława Mądrzyńska-Galińska i Paweł Hryńczuk (SP 18), Barbara Szybka (G 1), Ludmiła Nowacka, Ilona Rucińska i Dorota Bulenda (G 2), Teresa Ćwik (G 3), Alicja Grabiec i Andrzej Konopka (G 4) oraz Bogdan Depta (G 5).

(w)

  • Numer: 42 (549)
  • Data wydania: 16.10.02