środa, 26 lutego 2020

imieniny: Aleksandra, Mirosława, Dionizego

RSS

Będą dwa ronda

16.10.2002 00:00
Pojawiła się realna szansa, że ruszą prace związane z budową dwóch rond na skrzyżowaniu ul. Londzina i Reymonta oraz Kozielskiej i Głubczyckiej.

Większości kierowców jeżdżących i przejeżdżających przez Racibórz nie trzeba przekonywać, że te dwa skrzyżowania, leżące bardzo blisko siebie, należą do najbardziej niebezpiecznych, w tym także dla pieszych. Ze względu na wzrastające natężenie ruchu, w miejscach tych jest coraz ciaśniej i coraz bardziej niebezpiecznie. Często dochodzi do wypadków i stłuczek, na wysokości Domu Kultury „Strzecha” do potrąceń pieszych.
 
Od początku swojego istnienia w 1999 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu widział pilną potrzebę dokonania poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu szczególnie w tym właśnie rejonie. Ponieważ do tych skrzyżowań dochodzą trzy kategorie dróg - krajowa (ul. Kozielska), wojewódzka (ul. Reymonta, odcinek ul. Londzina) i miejska (ul. Londzina), poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu musi odbyć się poprzez wspólne działanie wszystkich trzech zarządców dróg - mówi Jerzy Szydłowski, dyrektor PZD.
 
Powiatowy Zarząd Dróg, jak się dowiadujemy, jako jednostka wykonująca zadania bieżącego utrzymania arterii wojewódzkich, od dwóch lat monituje zarówno do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, jak i do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego o podjęcie działań zmierzających do rozwiązania tego problemu. W tym czasie na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich została opracowana koncepcja przebudowy skrzyżowań z rozwiązaniami wariantowymi.
 
2 października w Katowicach odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Urzędu Miasta w Raciborzu oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu. Omówiono na nim przedstawione przez projektanta warianty rozwiązań, a wstępnie, jako najbardziej odpowiedni został wybrany wariant I, w którym zaprojektowano przebudowę obu skrzyżowań w ronda. W kosztach tego zadania będą partycypować wszystkie zainteresowane jednostki, łącznie z PZD. Ze względu na nieobecność przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ustalono, że materiały omawiane na spotkaniu wraz ze wstępnymi ustaleniami będą przekazane do GDDKiA - dodaje Jerzy Szydłowski.
 
Po zaakceptowaniu przyjętych rozwiązań przez GDDKiA, można będzie już przystąpić do wykonania dokumentacji technicznej przebudowy skrzyżowań. Kwestia realizacji samej przebudowy - terminu rozpoczęcia oraz czasu jej trwania będzie uzależniona od całkowitego kosztu przedsięwzięcia. W inwestycji będzie bowiem partycypować zarówno miasto, jak i powiat, województwo oraz - poprzez GDDKiA - budżet państwa. Niewykluczone, że wszystko uda się zrobić w ciągu roku, w najgorszym przypadku będzie to zadanie wieloletnie.

(waw)

  • Numer: 42 (549)
  • Data wydania: 16.10.02