Wtorek, 26 marca 2019

imieniny: Emanuela, Larysy, Teodora

RSS

Uczą się uczyć

16.10.2002 00:00
Przez trzy dni nauczyciele języka polskiego z całego powiatu mieli okazję uczestniczyć w konferencjach metodycznych, zorganizowanych przez doradcę metodycznego Herberta Dengela.

Pierwsze spotkanie dla polonistów szkół podstawowych odbyło się 2 października w murach II Liceum Ogólnokształcącego. Dotyczyło hospitacji diagnozującej i metod aktywnych oraz wyników sprawdzianów w zakresie szkoły podstawowej i egzaminów do gimnazjum. Podobny temat został poruszony dzień później na kolejnej konferencji, która tym razem była adresowana do pedagogów uczących w gimnazjach na terenie całego powiatu.
 
W piątek, 4 września, odbyło się sympozjum poświęcone analizie wyników nowej matury, w kontekście pracy polonisty w szkole ponadgimnazjalnej. Nauczyciele wysłuchali wykładu oraz wymienili się swoimi doświadczeniami i opiniami dotyczącymi nowej matury. Zajęcia były prowadzone metodami aktywnymi, co zaowocowało żywą dyskusją na tematy związane z reformą edukacji.
 
Konferencje metodyczne zostały zorganizowane w ramach Punktu Doradztwa Metodycznego, który oferuje swoje usługi na terenie Raciborza i gmin: Kornowaca, Krzyżanowic, Kuźni Raciborskieja, Nędzy i Pietrowic Wielkich. Punkt skupia dwunastu doradców metodycznych działających w zakresie: fizyki (Elżbieta Berkowicz), matematyki (Marzena Bugiel i Marek Kawałko), wychowania fizycznego (Piotr Dastig), katechezy (Teresa Koloch), kształ-cenia zintegrowanego (Anna Kubala), wychowania przedszkolnego (Lidia Lisowska, Barbara Łukoszek i Ewa Wanglorz), geografii, przyrody i ochrony środowiska (Jolanta Żurek) oraz języka polskiego (Herbert Dengel, który jednocześnie jest koordynatorem zespołu). Informacje dotyczące dyżurów poszczególnych doradców można uzyskać w placówce mieszczącej się w budynku Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Wileńskiej lub pod numerem tel. 418 17 04.

E.Wa

  • Numer: 42 (549)
  • Data wydania: 16.10.02