Piątek, 7 maja 2021

imieniny: Gustawy, Ludmiły, Sawy

RSS

Prężni emeryci

24.07.2002 00:00

Po raz kolejny w tym roku w Centrum Kultury zebrali się tworkowscy seniorzy. Cykliczne spotkanie miejscowego Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów tradycyjnie zainaugurował występ chóru. W imieniu zarządu licznie zebranych członków organizacji powitała zastępczyni przewodniczącej Felicja Kretek. W lipcowym spotkaniu uczestniczyło ok. 110 osób, dla których uroczystość ta to okazja do spotkania we własnym gronie, wspólnych rozmów, wysłuchania programu muzycznego przygotowanego przez seniorki.
 
Tworkowska organizacja zrzeszająca obecnie ok. 160 emerytów, rencistów i inwalidów powstała przed 16 laty. Na pierwszym spotkaniu, z udziałem przedstawiciela Zarządu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Raciborzu powołany został zarząd miejscowego koła. Na początku skupiało ono 60 członków. Na przewodniczącego wybrano Aloisa Widenkę, po nim Gerarda Gietlera, a następnie Hildegardę Hluchnik, która funkcję tę pełni do dziś. W skład obecnego zarządu wchodzą również: Felicja Kretek, Jadwiga Miketa, Erna Rossa, Anna Affa i Adelajda Krzykała. Obecnie koło tworkowskich seniorów należy do najprężniej działających w raciborskim związku.
 
Emeryci spotykają się na różnych uroczystościach, na przykład z okazji: Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, a także na wieczorach wigilijnych. Finansowe wsparcie, jakiego udziela Rada Gminy Krzyżanowice oraz pieniądze, jakie pozostają w kole ze składek członkowskich pozwalają na ufundowanie dla uczestników imprez smacznego poczęstunku. Nie udałoby się go przygotować bez udziału wszystkich naszych pań z chóru, które nigdy nie odmawiają pomocy przy organizacji takich spotkań - mówi Felicja Kretek.
 
Od 16 lat przy kole działa również chór żeński, który powstał z inicjatywy Erny Rossy. Początkowo prowadzony był przez Józefa Obruśnika, potem Józefa Gajdę, a obecnie chórzystkom akompaniuje Alfred Otawa. Chór występuje przy różnych okazjach i ma dziś bogaty repertuar pieśni i piosenek polskich, niemieckich, czeskich i śląskich. Na przestrzeni lat rozrósł się z 10 do 20 pań. Od początku chórzystami kieruje Erna Rossa, najdłużej związana z zarządem koła, w którym od momentu jego powstania pełni funkcję skarbnika.
 
W spotkaniu z emerytami uczestniczyli: prezes Zarządu ZERiI w Raciborzu Stanisława Gawlas, wójt gminy Krzyżanowice Wilhelm Wolnik oraz dyrektor GZOKSiT w Tworkowie Grzegorz Utracki.

(os)

  • Numer: 30 (538)
  • Data wydania: 24.07.02