Niedziela, 9 maja 2021

imieniny: Grzegorza, Bożydara, Karoliny

RSS

W skrócie

24.07.2002 00:00

RACIBÓRZ

Jeszcze tylko do końca lipca w przychodni miejskiej przy ul. Ocickiej Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego wydaje swoim pacjentom osobiste karty chipowe wydane przez Śląską Regionalną Kasę Chorych. Można je odbierać codziennie w godzinach od godz. 8.00 do 16.00. Potem będzie je można odebrać jedynie w rybnickim oddziale ŚRKCh.

Do 15 sierpnia w Referacie Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego w Raciborzu należy składać wnioski o wydanie skierowania do kształcenia specjalnego. Warunkiem otrzymania skierowania jest złożenie kompletnej dokumentacji, która powinna zawierać: orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, prośbę o wydanie skierowania do kształcenia specjalnego, zgodę rodziców na nauczanie dziecka. Informacje te są niezbędne do ujęcia liczby dzieci objętych kształceniem specjalnym w aneksach arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2002/2003 oraz w sprawozdaniach GUS, co wiąże się z pozyskaniem środków na prowadzenie zadania w subwencji oświatowej na rok 2003. Skierowania wydane po 15 sierpnia będą uwzględniane dopiero w subwencji na 2004 rok. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy ul. Klasztornej 6, tel. 32/ 418 11 35 lub 415 44 08 wew. 320.

Dyrekcja Szpitala Rejonowego w Raciborzu zakończyła renegocjacje kontraktu zawartego ze Śląską Regionalną Kasą Chorych na świadczenie usług medycznych na 2002 r. W wyniku przeprowadzonych renegocjacji kontraktu ze Śląską Regionalną Kasą Chorych w Katowicach, pozyskano dodatkowe środki na świadczenie usług medycznych w wysokości 1,16 mln zł. Jednocześnie Dyrekcja Szpitala Rejonowego w Raciborzu zawarła z Dyrekcją ŚRKCh porozumienie w sprawie zapłaty 366 tys. za nadwykonanie usług medycznych wykonanych przez raciborski Szpital na rzecz ubezpieczonych w Śląskiej Regionalnej Kasie Chorych w latach 1999, 2000 i 2001.

Do kasy powiatu wpłynęło już 3,2 mln zł z budżetu państwa na kontynuowanie budowy szpitala przy ul. Gamowskiej. Jest to pierwsza transza z przyznanych 14,8 mln zł.

Gimnazjum nr 3 im. Augustyna Weltzla weźmie udział w programie Socrates Comenius prowadzonym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Narodowa Agencja Socratesa z Warszawy przyjęła już formularz aplikacyjny placówki z ul. Żorskiej. Wniosek zatwierdziła Komisja Selekcyjna Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. W ramach projektu, który nosi nazwę „Atrakcyjne sposoby i możliwości spędzania wolnego czasu podczas wymiany uczniowskiej krajów Europy”, Gimnazjum nr 3 będzie współpracować ze szkołami: Eichendorffschule z Wetzlar w Niemczech i Istituto Magistrale „G. Milli” z włoskiego Teramo. Jak powiedział nam dyrektor G 3, Norbert Mika, współpraca tych trzech placówek przyniesie sporo korzyści młodzieży. Przede wszystkim będzie to okazja do szlifowania języka, a przede wszystkim poznania zwyczajów i obyczajów przyjaciół z Niemiec i Włoch. Koordynatorem programu w G 3 jest germanistka Małgorzata Mieńko.

Klub Seniora „Zorza” (Racibórz-Ostróg) zorganizował w pierwszej połowie lipca, dla swoich członków wycieczkę do ośrodka wypoczynkowego w Mokrym. Skorzystało ponad 50 osób. Kolejny taki wyjazd planowany jest we wrześniu. W organizacji wycieczki pomagał klub SM „Nowoczesna” - „Cegiełka”.

17.07 pracownicy magistrackiego Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu oraz Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miasta wizytowali ośrodki uczestniczące w akcji „Lato w mieście”. Zaskoczyła ich niska tego dnia frekwencja na kąpielisku w Oborze, spotkali się też z kierownikami trzech klubów osiedlowych SM „Nowoczesna”. WEKiS chce do końca wakacji doraźnie kontrolować ośrodki, które biorą udział w akcji.

Jeszcze w tym roku, w Przedszkolu nr 10 przy ul. Ogrodowej, kosztem 110 tys. zł zostanie prawdopodobnie zmodernizowana kotłownia. Pieniądze na ten cel mają pochodzić z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zarząd miasta skierował do rąk radnych projekt uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli zleconego zadania. Dotyczyć ona będzie tych podmiotów, które uzyskują wsparcie finansowe kasy miejskiej na realizację swoich przedsięwzięć społecznych.

Szkoła Podstawowa nr 8 otrzymała nową pracownię komputerową w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

Firma Budmed z Raciborza wygrała przetarg na modernizację sanitariatów i pomieszczeń w budynku żłobka w Raciborzu. Wartość prac wyniesie 102,3 tys. zł.  

W budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej przy ul. Kasprowicza za ponad 60 tys. zł do końca sierpnia wzmocnione zostaną stropy, przebudowane urządzenia elektryczne, wyburzone ścianki pomiędzy działem muzycznym a gromadzenia zbiorów, pomalowane pomieszczenia parteru i I piętra. Swoje miejsce przy ul. Kasprowicza znajdzie oddział dziecięcy, który zostanie przeniesiony z ul. Wojska Polskiego.

Klub dla Młodzieży „Strefa” z Raciborza, działający pod egidą Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna dłoń”, zrealizował projekt „Podaj dłoń”, którego autorką jest Sylwia Czernik, studentka II. roku Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Katowicach. Jego celem była integracja 25-osobowej grupy młodzieży biorącej udział w programie profilaktycznym „Jestem spoko”. Projekt polegał na zorganizowaniu jednodniowego wyjazdu do Rud, podczas którego przeprowadzono warsztaty psycho-profilaktyczne. Zwiedzanie, wędrówki i warsztaty zakończyły się ogniskiem z pieczeniem kiełbaski. W organizację zaangażowali się wolontariusze ze „Strefy”: Łucja Lorenc, Grażyna Kozyra oraz Andrzej Święty.

„Światełko nadziei” to tytuł pisemka Środowiskowej Świetlicy Samopomocy „Nadzieja”, która działa przy raciborskiej stacji Caritas w budynku przy ul. Kozielskiej 65. Działają tu pracownie: muzyczna, robótek ręcznych, komputerowa, plastyczna, krawiecka i kulinarna.

Zyhdi Cakolii zwrócił się do władz miasta z wnioskiem o zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie Raciborza kwoty 40 tys. zł na organizację kolejnej edycji Biennale - Racibórz 2003 - pokaz i przegląd rysunku, grafiki i exlibrisu współczesnych artystów ze wszystkich stron świata. Pieniądze są potrzebne na rozesłanie zaproszeń oraz druk katalogu.

W drugim kwartale tego roku Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatkował 47,25 tys. zł - wynika ze sprawozdania, jakie Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta przedstawił zarządowi miasta. 25 tys. zł przeznaczono na dofinansowanie modernizacji indywidualnych kotłowni, 9,6 tys. zł na edukację ekologiczną, zaś 4,6 tys. zł na utrzymanie i dalsze wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001.

Referat Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego w Raciborzu ogłosił listę szkół, w których pozostały wolne miejsca dla przyszłych uczniów klas pierwszych roku szkolnego 2002/2003. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem 32/ 418 11 35 lub 415 44 08 wew. 320.

Z bibliotecznej półki
 
Oddział Muzyczny Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu poleca nowe płyty CD:  „Plays Metallica By Four Cellos” Apocalyptica, „Tres Lunas” Mike Oldfield, „By the Way” Red Hot Chili Peppers, „Amelie from Montmartre”, Greatest Hits” Billy Idol, „ Singles” Alison Moyet, „Affection” Lisa Stansfield, „In Blue” The Corrs oraz „30 Ton”. W lipcu zapraszamy od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 16.00.

  • Numer: 30 (538)
  • Data wydania: 24.07.02