Czwartek, 6 maja 2021

imieniny: Judyty, Juranda, Benedykty

RSS

Sapard rusza

17.07.2002 00:00

1 lipca rozpoczęto realizację Specjalnego Akcesyjnego Programu na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Polsce (SAPARD). Program SAPARD jest instrumentem przedakcesyjnego wsparcia dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Jego podstawowe cele to: poprawa ekonomicznej konkurencyjności polskiego sektora rolno-spożywczego, dostosowanie do wymagań sanitarnych i higienicznych Jednolitego Rynku UE, wsparcie dla wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich (szczególnie poprzez tworzenie warunków do podejmowania nierolniczej działalności gospodarczej na wsi i rozwoju infrastruktury technicznej). Szczegółowe informacje dotyczące funduszu SAPARD można znaleźć na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl oraz pod numerem bezpłatnej infolinii: 0 800 38 00 84. Informacje można również uzyskać w Referacie Promocji, Rozwoju i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Raciborzu tel. 32/ 418 14 07 oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Raciborzu - w dziale „Aktualności” (www.powiatraciborski.pl - „Aktualności”).

(r)

  • Numer: 29 (537)
  • Data wydania: 17.07.02