Sobota, 8 maja 2021

imieniny: Stanisława, Lizy, Dezyderii

RSS

Wstępne rozliczenie

17.07.2002 00:00

Wojewódzkie Biuro Spisowe bez większych zastrzeżeń przyjęło materiały Miejskiego Biura Spisowego koordynującego przez ostatnie cztery miesiące Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań oraz Spis Rolny, w którym pracowało 230 rachmistrzów. W Raciborzu ogółem spisano 63 tys. osób. Z ewidencji ludności wykreślono 6 tys. osób, głównie z powodu wyjazdu z miejsca zamieszania kilkanaście lat temu. Z pierwszych statystyk wynika, że około 5,3 tys. raciborzan przebywa za granicą, głównie w Niemczech. Dzieje się tak wskutek bezrobocia. Jako przyczynę wyjazdu respondenci podawali najczęściej poszukiwanie pracy. Spisano też 60 osób bezdomnych. Udziału w spisie odmówiło jedynie 36 raciborzan. 220 zdecydowało się na wypełnienie formularza samodzielnie.
 
Od 21 maja do 8 czerwca rachmistrzowie odwiedzili 19,9 tys. mieszkań. Spis rolny objął 552 gospodarstwa oraz 1102 działki. Wojewódzkie Biuro Spisowe oceniło, że akcja została przeprowadzona w Raciborzu rzetelnie i prawidłowo.

(waw)

  • Numer: 29 (537)
  • Data wydania: 17.07.02