Czwartek, 6 maja 2021

imieniny: Judyty, Juranda, Benedykty

RSS

Współpraca czterech narodów

17.07.2002 00:00
Euroregion „Silesia” oraz Euroregion Váh-Dunaj-Ipel z pogranicza słowacko-węgierskiego wiąże umowa o współpracy. Ma umożliwić skorzystanie ze środków Funduszu Wyszehradzkiego.

Fundusz Wyszehradzki, wspierający współpracę w dziedzinie kultury, edukacji i wymiany młodzieży, został utworzony przez państwa tzw. Trójkąta Wyszehradzkiego, czyli Polskę, Czechy, Węgry i Słowację. Skorzystanie z jego dotacji, nie przekraczającej zazwyczaj 50 proc. kosztów projektu, jest możliwe tylko wówczas, jeśli realizują go razem wnioskodawcy z tych czterech państw.
 
Umowa z Euroregionem Váh-Dunaj-Ipel z siedzibą w Tatabánya nam to umożliwi - mówi Józef Matela, burmistrz Kietrza, reprezentant prezydium Eurogionu „Silesia” integrującego polskie i czeskie gminy na pograniczu powiatów wodzisławskiego, raciborskiego i głubczyckiego. 5 lipca Matela wraz z Pawłem Wesselim z Opawy podpisał w Neszmély na Węgrzech dokument o formalnym nawiązaniu współpracy. Od 3 do 7 lipca w mieście tym odbywało się szereg imprez - targów i konferencji podsumowujących dotychczasowe działania i wyznaczających przyszłe kierunki współpracy Węgrów i Słowaków w ramach Euroregionu Váh-Dunaj-Ipel. To Węgrzy i Słowacy, jak dowiedzieliśmy się, nakłonili działaczy euroregionalnych z Raciborza i Opawy do nawiązania formalnych kontaktów.
 
Współpraca da bowiem wymierne korzyści obydwu euroregionom. Najważniejsza to możliwość skorzystania ze wspomnianego Funduszu Wyszehradzkiego finansującego projekty, na które można uzyskać nawet ponad 6 tys. euro. Mogą dotyczyć wspólnych inicjatyw kulturalnych, wymiany naukowej i badań, edukacji, wymiany młodzieży oraz współpracy nadgranicznej. Do 15 września można składać wnioski. Będziemy teraz intensywnie pracować nad projektami - dodaje burmistrz Matela. Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać w biurze Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry w raciborskim ratuszu.
 
„Silesia” oraz „Váh-Dunaj-Ipel” chcą również rozwijać wzajemne kontakty poprzez wymianę informacji, wypracowywanie wspólnych koncepcji rozwojowych euroregionu, działać na rzecz rozwoju turystyki oraz uczestniczyć w innych programach poza Funduszem Wyszehradzkim.

(waw)

  • Numer: 29 (537)
  • Data wydania: 17.07.02