środa, 12 maja 2021

imieniny: Pankracego, Dominika, Domiceli

RSS

Nie zapomnieć Boga

03.07.2002 00:00
Ryszard Frączek zaprezentował w  maju swój kolejny tomik wierszy. „Zapomniany Bóg” był okazją do spotkania wielu dawnych i całkiem niedawnych znajomych, towarzyszy i przyjaciół autora.

Piątkowy wieczór autorski Ryszarda Frączka okazał się nie tylko jego wieczorem, ale też całej rodziny. Kazimierz Frączek wystąpił bowiem z koncertem poetyckim, śpiewały i grały również córki gospodarza wieczoru w sali kameralnej RCK-u. Część wierszy recytował Jerzy Dębina. Dawne lata, wspólne działania i spotkania wspominali znajomi poety. Niektóre utwory mogły poruszyć boleścią, z innych przebijała wiara w ludzi i Boga. Religijny charakter, charakterystyczny dla poezji R. Frączka stwarzał wrażenie, że nigdy nie zapomni o tym, jak bardzo wszystko zależy od Boga, jego woli - ale też od ludzi, każdego dnia podejmujących jakieś wybory. O ile się od niego nie odwrócą. A trafnie ujmowało to motto, odczytane na ścianie jednego z kalkuckich przytułków dla dzieci - „Jeśli nawet ludzie nie chcą pomocy, nie oczekują jej, mimo to pomagaj im”.

(sem)

  • Numer: 27 (535)
  • Data wydania: 03.07.02