Sobota, 8 maja 2021

imieniny: Stanisława, Lizy, Dezyderii

RSS

Pokłosie konferencji

03.07.2002 00:00

„Dziedzictwo kulturowe pogranicza śląsko-morawskiego” - to zbiór referatów wygłoszonych podczas Powiatowego Sejmiku Kultury w listopadzie 2000 r. w Borucinie, który w formie książki ukazał się właśnie nakładem Starostwa Powiatowego. W sejmiku wzięli udział przedstawiciele samorządów lokalnych, mieszkańcy okolicznych miejscowości oraz nauczyciele historii i języka polskiego, liderzy ścieżek międzyprzedmiotowych, a zwłaszcza edukacji regionalnej. Miał on za zadanie rozwijać i popularyzować wiedzę o swojej małej ojczyźnie w kontekście wielorakich wartości regionalnych, narodowych, państwowych i ogólnoludzkich, kształtować tolerancję wobec innych kultur, jak również wspieraće kontakty między osobami zainteresowanymi własnym dziedzictwem kulturowym i jego pielęgnowaniem oraz między instytucjami zajmującymi się ochroną i wspieraniem lokalnych inicjatyw kulturalnych - powiedziała nam Bernadeta Chłapek, inspektor ds. kultury w Starostwie, która pilotowała wydanie publikacji.
 
Redaktorem naczelnym „Dziedzictwa kulturowego pogranicza śląsko-morawskiego” była dr Kornelia Lach. Prezentowane w publikacji prace są niejednorodne tematycznie i metodologicznie, różnią się zakresem podejmowanej tematyki, jak również rozległością zainteresowań badaczy, co wynika z ich odmiennych dyscyplin naukowych, a co za tym idzie - różnych warsztatów badawczych (socjologicznych, historycznych, folklorystycznych). Wszystkie łączy jednak zjawisko szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowo-etnicznego pogranicza śląsko-morawskiego, czyli obszaru, na którym kultura rozwijała się z dala od centrum i na skutek zmian politycznych oraz administracyjnych była pieczołowicie pielęgnowana, ale też i wzbogacana elementami zapożyczonymi z innych kultur: czeskiej, niemieckiej i polskiej - wyjaśnia.
 
Autorzy referatów: „Ku wartościom „małej ojczyzny”. Wychowanie w kulturze regionu” - Teresa Smolińska, „Wybrane zagadnienia kultury organizacyjnej” - Marek Bugdol, „Język raciborskich dokumentów na przestrzeni wieków” - Norbert Mika, „Z morawskiej przeszłości wsi Pietrowice Wielkie” - Paweł Newerla, „Tradycyjne formy wielkopostnych zwyczajów i obrzędów na pograniczu śląsko-morawskim” - Kornelia Lach, „Zámecké Museum v Kravařich na Hlučinsku - nové centrum historické dokumentace Hlučinska” - Erich Šefčík, „Jazyková e etnická situace v úseku Osoblaha-Bohumín” - Josef Oriško.
 
Publikacja ukazała się nakładem tysiąca egzemplarzy. Wydawnictwo ma stanowić pomoc naukową dla zainteresowanych edukacją regionalną, a szczególnie dla badaczy kultury pogranicza śląsko-morawskiego. Książka trafi do wszystkich szkół i instytucji kultury na terenie powiatu raciborskiego, a także wybranych w regionie. Niestety nie można jej nabyć w księgarniach.

(waw)

  • Numer: 27 (535)
  • Data wydania: 03.07.02