Czwartek, 22 października 2020

imieniny: Halki, Kordiana, Kordelii

RSS

Sposób na pozbycie się niepotrzebnej folii

05.07.2019 00:00 red

Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w końcu chce wesprzeć rolników w usuwaniu folii i innych odpadów rolniczych. W ten sposób może zostać rozwiązany ekologiczny problem występujący na polskiej wsi.

Wychodząc naprzeciw problemom rolników, związanych z usuwaniem szkodliwych materiałów porolniczych, wdrażany będzie – jak zapowiedział minister środowiska Henryk Kowalczyk – program, którego celem jest zbieranie i unieszkodliwianie foliowych opakowań.

Głównym założeniem programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej” jest rozwój systemu zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa na poziomie lokalnym w oparciu o rozwiązania pilotażowe. Początkowo program będzie realizowany w siedmiu gminach powiatów północnego Mazowsza: ostrowskiego i ostrołęckiego.

Wsparcie w formie dotacji trafi do jednostek samorządu terytorialnego (JST), a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych. Budżet pilotażu wynosi obecnie 10 mln zł, ale w toku realizacji zostanie on dokładnie oszacowany i urealniony. Jak zapewnił szef resortu środowiska, po analizie pilotażu, program będzie niezwłocznie wdrażany na obszarze całego kraju.

Źródło: NFOŚiGW

  • Numer: 33
  • Data wydania: 05.07.19
Czytaj e-gazetę