Wtorek, 18 stycznia 2022

imieniny: Małgorzaty, Piotra, Liberty

RSS

Studencie, ostatni dzwonek na dostarczenie zaświadczenia do ZUS

28.10.2021 06:24 | 0 komentarzy | d

Do końca października studenci, którzy pobierają rentę rodzinną z ZUS, mają czas na dostarczenie zaświadczenia z uczelni do wniosku o kontynuowanie wypłaty renty. Jeśli tego nie zrobią nie otrzymają pieniędzy za ten miesiąc. Takiego zaświadczenia nie muszą przedkładać ci żacy, którzy w pierwszym zaświadczeniu złożonym do ZUS mieli wskazany całkowity okres trwania nauki w szkole wyższej.

Studencie, ostatni dzwonek na dostarczenie zaświadczenia do ZUS
Renta rodzinna to świadczenie, które może otrzymać dziecko po śmierci m.in. rodzica. Przysługuje do ukończenia przez nie 16. roku życia, albo do 25. roku życia (lub do końca roku akademickiego, jeżeli osiągnięcie wieku przypada na ostatni rok studiów) pod warunkiem, że nadal się uczy (zdjęcie poglądowe)
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

- Edukację uczniowie i studenci potwierdzają zaświadczeniem ze szkoły lub uczelni. Zwykle jest wydawane na rok szkolny bądź akademicki albo na programowy czas nauki. ZUS wypłaca rentę rodzinną za okres wskazany w zaświadczeniu - informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Jeżeli uczelnia w pierwszym zaświadczeniu wskaże całkowity okres trwania nauki (np. pięcioletnie studia) to ZUS będzie wypłacał świadczenie przez cały ten czas. Może jednak w każdej chwili skontrolować, czy student faktycznie studiuje. Natomiast, gdy w zaświadczeniu nie został wskazany całkowity termin trwania nauki, ale jakieś konkretne daty, to, aby renta była wypłacana bez przerwy, należy najpóźniej w ciągu miesiąca od ostatniej wypłaty złożyć do ZUS-u wniosek o dalszą wypłatę renty wraz z zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki.

- Na złożenie dokumentów żacy mają czas do końca października. Jeśli student złoży zaświadczenie jeszcze w październiku, to otrzyma rentę rodzinną za ten miesiąc. Jeśli jednak spóźni się i dostarczy dokumenty później, czyli w listopadzie, to wypłata renty za październik przepadnie – dodaje rzeczniczka.

Osoby pobierające rentę rodzinną muszą też pamiętać, aby poinformować ZUS o wcześniejszym przerwaniu lub zakończeniu nauki. Brak takiej informacji spowoduje, że renta będzie nadal wypłacana i pobierana przez nieuprawnioną osobę. Niesłusznie otrzymane świadczenie trzeba będzie potem zwrócić wraz z odsetkami.

źródło: ZUS

Ludzie:

Beata Kopczyńska

Beata Kopczyńska

Regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego