Czwartek, 17 czerwca 2021

imieniny: Laury, Alberta, Marcjana

RSS

W Rudach mówi się o potrzebie wybudowania przedszkola i żłobka. Jaki plan mają w sołectwie? [WIZUALIZACJE]

09.05.2021 19:00 | 3 komentarze | mad

Grupa mieszkańców Rud (gm. Kuźnia Raciborska) dąży to wybudowania w sołectwie przedszkola i żłobka. Chcą, aby gmina podjęła się realizacji tego zadania w ciągu kilku lat. W ramach swoich działań wykonali m.in. koncepcję obiektu oraz zaplanowali, że mógłby powstać przy ulicy Brzozowej.

W Rudach mówi się o potrzebie wybudowania przedszkola i żłobka. Jaki plan mają w sołectwie? [WIZUALIZACJE]
Grupie inicjatywnej przewodniczy Tomasz Sokołowski, który jest zarazem członkiem rady sołeckiej w Rudach
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Jakie podjęto działania?

To powracający temat. Nawiązuje do niego grupa inicjatywna, która zawiązała się w sołectwie w sprawie realizacji założenia. Jak przypomina Tomasz Sokołowski, przewodniczący grupy, a zarazem członek rady sołeckiej w Rudach, wcześniej przedszkole, które dotychczas mieści się przy ulicy Raciborskiej, było w stanie pomieścić wszystkich zainteresowanych. Z czasem jednak dzieci zaczęło przybywać, a kolejne już oddziały, które nie mieszczą się w placówce, utworzono w pobliskiej podstawówce. To był więc główny cel, dlaczego głośno zaczęto mówić o tym temacie. Zasugerowano również kwestię żłobka, którego brakuje. A w efekcie nowo wybudowany obiekt mógłby spełniać więcej niż jedną funkcję. Dalej grupa inicjatywna zainteresowała tą tematyką rady sołeckie kuźniańskich miejscowości, których dzieci uczęszczają do rudzkiej placówki: Jankowic i Rudy Kozielskiej. Gremia finalnie podjęły uchwały udzielające poparcia dla tego zadania, zaś rada sołecka z Rud podjęła uchwałę, w której zawnioskowano do burmistrza Pawła Machy o realizację zadania.

– Podejmując już ten temat, postanowiliśmy, że musimy coś ludziom pokazać, że ta inwestycja jest możliwa – tłumaczy Tomasz Sokołowski.

Powstały więc dwie propozycje: wersja murowana i modułowa (ta bardziej przypadła do gustu społeczników). Obie mieszczą osiem oddziałów przedszkolnych i cztery żłobkowe.

To wizualizacje przedszkola i żłobka. Po lewej strona wersja modułowa, po prawej murowana.

Tomasz Sokołowski w rozmowie z nami nawiązuje do tematu poszukiwania działki na to zadanie. Jak tłumaczy, grupie inicjatywnej zależało, aby ta była gminna, ale przede wszystkim znajdowała się na uboczu wioski. Z dala od wzmożonego ruchu generowanego przez drogę wojewódzką nr 919, co obecnie jest sporym utrapieniem, bo obecne przedszkole bezpośrednio sąsiaduje z tą trasą. Tak padło na ul. Brzozową.

Według szacunków społeczników inwestycja ma kosztować około 3 mln zł. Są jednak w pełni przekonani, że gminie uda zdobyć się środki zewnętrzne. – Trzeba się przede wszystkim do tego przygotować, a nasza gmina jest dobra w pozyskiwaniu środków zewnętrznych – argumentuje T. Sokołowski.

Wyjaśnia, że w kwestii realizacji tego zadania złożono petycję do burmistrza Kuźni Raciborskiej Pawła Machy, Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej oraz wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka, pod którą podpisało się 670 osób. W niej zawnioskowano o: przyjęcie przez Radę Miasta Kuźnia Raciborska uchwały w sprawie budowy gminnego przedszkola wraz ze żłobkiem, na działce nr 229/9 położonej w Rudach przy ul. Brzozowej. A także o przyjęcie przez Radę Miasta Kuźnia Raciborska uchwały w sprawie wprowadzenia inwestycji pod tytułem „Budowa Gminnego Przedszkola wraz ze Żłobkiem w Rudach” do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska. – Uważamy, że jeżeli radni podjęliby taką uchwałę, pan burmistrz dostałby zielone światło, aby móc podejmować dalsze kroki – tłumaczy nasz rozmówca. Jak dowiadujemy się, grupa oczekuje, aby to zadanie zostało zrealizowane w trakcie budżetu Unii Europejskiej 2021-2027. Gdzie między innymi ze środków przeznaczonych w ramach Krajowego Planu Odbudowy planuje się dofinansowanie tworzenia i funkcjonowania żłobków.

Kompleks gminnego przedszkola z oddziałami żłobkowymi – plany grupy inicjatywnej.

Jednocześnie Tomasz Sokołowski wskazuje, że zdaniem społeczników, obecnej placówki nie da się dostosować do potrzeb przez nich wskazywanych.

– Tego obiektu nie da się już przerobić, tam nie ma na to miejsca. Tutaj chodzi o bezpieczeństwo dzieci, to musi być nowa lokalizacja – nadmienia.

Wskazuje również, że gdy dojdzie do budowy nowego obiektu, grupa inicjatywna ma pomysł na ten, w którym obecnie mieści się placówka. Wszak to budynek, który kilka miesięcy temu przeszedł termomodernizację oraz remont wnętrz. Prace były dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, a wartość zadania to nieco ponad 734 tys. zł. – W naszym sołectwie brakuje małego domu kultury, gdzie mogłyby funkcjonować takie organizacje jak: koło gospodyń wiejskich, Uniwersytet III Wieku czy świetlica wiejska. Dodatkowo jedna sala mogłaby być zagospodarowana na siłownie czy fitness a inna na spotkania sołtysa i rady sołeckiej – podsumowuje pan Tomasz.

Członkowie grupy inicjatywnej: Zofia Morgała, Agnieszka Gąsiorkiewicz-Glück, Tomasz Sokołowski i Sebastian Okulicki

Ludzie:

Paweł Macha

Paweł Macha

Burmistrz Kuźni Raciborskiej.