Sobota, 15 maja 2021

imieniny: Zofii, Nadziei, Berty

RSS

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudniku z prestiżowym grantem informatycznym

08.10.2020 12:00 | 0 komentarzy | d

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudniku, jako jedyna placówka z terenu powiatu raciborskiego, już po raz drugi otrzymała grant w ogólnopolskim projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego (CMI). Stanowi on kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej ukierunkowanej na kształcenie i rozwijanie zdolności uczniów z zakresu programowania przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju. - Dzięki uzyskanym funduszom na terenie placówki zostanie przeprowadzony cykl zajęć pozalekcyjnych z algorytmiki, robotyki i programowania dla uczniów starszych klas - mówi dyrektor placówki Weronika Żymełka.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudniku z prestiżowym grantem informatycznym
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudniku
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Celem projektu jest podniesienie zainteresowania informatyką, aktywizacja dzieci i młodzieży z zakresu kodowania, pobudzanie kreatywności oraz promowanie współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych. Dzięki realizacji wskazanych celów projekt wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania.

Centrum Mistrzostwa Informatycznego zapewnia uczestnictwo w prestiżowym projekcie o zasięgu ogólnopolskim, w tym możliwość stałego kontaktu ze społecznością renomowanych uczelni technicznych (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska), a także kooperację środowisk dydaktycznych na polu uczelni wyższych i nauczycieli szkolnych. - Nauczyciel informatyki w ZSP w Rudniku – pomysłodawca i opiekun projektu Jan Kozyra uczestniczył w 2-semestralnym, certyfikowanym kursie (288h) prowadzonym na Politechnice Wrocławskiej przygotowującym do prowadzenia zajęć z algorytmiki i programowania. Kurs w zdecydowanej większości poświęcony był zagadnieniom algorytmiki wraz z niezbędnymi uzupełnieniami z dziedzin pokrewnych, głównie matematyki dyskretnej. Dzięki zdobytej wiedzy opiekun projektu poprowadzi kółka informatyczne dla dzieci i młodzieży z ZSP w Rudniku. Ponadto Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudniku w ramach grantu otrzyma zestawy edukacyjne do kształcenia z wykorzystaniem programowalnych systemów robotycznych - nadmienia pani dyrektor.

Weronika Żymełka dodaje, że dzięki udziałowi w projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego uczniowie uczestniczący w zajęciach w ramach kół informatycznych mają nie tylko możliwość rozwoju swoich zainteresowań i talentów, ale również szansę na wykorzystanie i sprawdzenie swojej wiedzy w różnych konkursach i zawodach.

źródło: ZSP Rudnik, oprac. (d)