Wtorek, 2 czerwca 2020

imieniny: Erazma, Marianny, Marzanny

RSS

Mechanik współpracuje z Politechniką Opolską

10.02.2016 12:56 | 0 komentarzy | (q)

8 lutego w Opolu podpisane zostało porozumienie o współpracy między „Mechanikiem” a Wydziałem Mechanicznym Politechniki Opolskiej. W ramach tego porozumienia Wydział Mechaniczny PO objął patronatem klasy kształcące w zawodzie technik mechanik raciborskiej szkoły. 

Mechanik współpracuje z Politechniką Opolską
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Ze strony uczelni porozumienie podpisali: Anna Czabak – dyrektor Działu Współpracy i Rozwoju Politechniki Opolskiej oraz dr hab. inż. Krystian Czernek – prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Mechanicznego. CKZiU nr 2 „Mechanik” reprezentowali: Sławomir Janowski – dyrektor Centrum, Marek Chrobok – wicedyrektor ds. dydaktycznych oraz Mirosław Uliczka – wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego i jeden z głównych inicjatorów porozumienia.

Ważną rolę w jego podpisaniu odegrał również absolwent „Mechanika”, a obecnie pracownik naukowy Politechniki Opolskiej, dr inż. Krzysztof Żak.

W ramach tego porozumienia Wydział Mechaniczny PO objął patronatem klasy kształcące w zawodzie technik mechanik naszej szkoły. Celem niniejszego patronatu jest sprawowanie przez Wydział Mechaniczny opieki naukowo – dydaktycznej nad wspomnianymi klasami poprzez wspólne inicjatywy edukacyjne. Porozumienie zostało zawarte na okres 3 lat.

Podpisanie porozumienia pozwala na poszerzenie oferty „Mechanika” adresowanej do obecnych i przyszłych uczniów. Umowa patronacka przewiduje m.in. możliwość udziału młodzieży „Mechanika” w zajęciach na Politechnice oraz prowadzonych przez pracowników naukowych uczelni na terenie szkoły. Planowane są także wspólne działania edukacyjne.

Mamy nadzieję, że to porozumienie przyczyni się do większego zainteresowania kształceniem w zawodzie technik mechanik. Chcemy także, by było ono zapowiedzią podpisania podobnych porozumień z zakładami pracy.

Źródło: CKZiU Nr 2 „Mechanik”