środa, 13 listopada 2019

imieniny: Stanisława, Mikołaja, Krystyna

RSS

Festiwal Perspektyw w piątek w Arenie RAFAKO

15.10.2015 15:38 | 0 komentarzy | ż

Wydarzenie otwiera projekt edukacyjno-medialny pt. „Czas na zawodowców”, realizowany przez Wydawnictwo Nowiny Sp. z o.o., we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Raciborzu oraz Prezydentem Miasta Raciborza oraz w partnerstwie z organizacjami przedsiębiorców.

Festiwal Perspektyw w piątek w Arenie RAFAKO
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Jego głównym celem jest zachęcanie do zdobywania przez młodzież zawodów i kompetencji odpowiadających potrzebom współczesnego, lokalnego rynku pracy.

Podczas festiwalu uczniowie III klas gimnazjów, nauczyciele i rodzice będą mogli w atrakcyjny, interaktywny sposób zapoznać się z ofertą edukacyjną raciborskiego szkolnictwa zawodowego. Odbędą się m.in. praktyczne pokazy zawodów, urządzeń, którymi dysponują warsztaty szkolne, samodzielnych prac (konstrukcji) raciborskich uczniów, pokazy nowoczesnych technologii (np. projektowanie CAD, drukowanie 3D), spotkania z naukowcami Polskiej Akademii Nauk (w ramach Dni Nauki i Techniki).

Po oficjalnym otwarciu fetiwalu, ok. godz. 10.15 dojdzie do podpisania porozumienia pomiędzy Powiatem Raciborskim a Śląskim Kuratorium Oświaty. W ramach porozumienia Śląski Kurator Oświaty planuje wdrożenie pilotażowego programu monitorowania rozwoju zawodowego absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Program nosić będzie nazwę "Badanie losów absolwentów".

Celem programu jest kształtowanie u uczniów pozytywnej postawy uczenia się przez całe życie, a także wspomożenie dyrektorów szkół oraz organów prowadzących te szkoły w analizowaniu efektywności działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej szkół i placówek.

Porozumienie podpiszą Śląski Kurator Oświaty Stanisław Faber, a w imieniu Powiatu Raciborskiego starosta Ryszard Winiarski oraz wicestarosta Marek Kurpis.

Szczegółową relację z wydarzenia znajdziecie Państwo w portalu Nowiny.pl oraz we wtorkowym wydaniu "Nowin Raciborskich".

źródło: Starostwo Powiatowe w Raciborzu, oprac. żet

Ludzie:

Marek Kurpis

Marek Kurpis

Wicestarosta Powiatu Raciborskiego.

Ryszard Winiarski

Ryszard Winiarski

Starosta Raciborski