Biznes
Nowiny.pl
Nowiny.pl Regionalny Portal Informacyjny. Codzienny serwis newsowy z terenu Subregionu Zachodniego woj. śląskiego (powiat raciborski, wodzisławski, rybnicki, jastrzębski i żorski).
Sport.nowiny.pl
Sport.nowiny.pl Serwis sportowy z regionu. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka, biegi. Wyniki, tabele, zapowiedzi.
Praca.nowiny.pl
Praca.nowiny.pl Regionalny serwis z ogłoszeniami o pracę oraz informacjami w rynku pracy. Łączymy pracowników i pracodawców w całym regionie.
InspiratON
InspiratON Projekt edukacyjno-medialny „InspiratON – Czas na Zawodowców”, który pomaga uczniom wybrać dobrą szkołę, ciekawy zawód, a potem znaleźć pracę lub założyć własną firmę.
RowerON
RowerON Projekt „RowerON – wsiadaj na koło, będzie wesoło” to promocja regionu, jego walorów przyrodniczo-kulturowych, infrastruktury rowerowej oraz zachęcenie mieszkańców do aktywnego i zdrowego spędzania czasu.
Sklep.nowiny.pl
Sklep.nowiny.pl Sklep.Nowiny.pl powstał w odpowiedzi na coraz szersze potrzeby naszych czytelników i mieszkańców regionu. Zapraszamy na zakupy wyjątkowych limitowanych produktów!
Kupuję - smakuję
Kupuję - smakuję Projekt „Kupuję - smakuję. Wybieram polskie produkty” promujący lokalnych i regionalnych producentów żywności oraz zakupy polskich produktów.
Czas nas Śląskie
Czas nas Śląskie Konkurs promujący lokalne i regionalne produkty i usługi wraz z przyznaniem znaku jakości „Czas na Śląskie”
Instytut Rozwoju Inspiraton
Instytut Rozwoju Inspiraton Instytut powołaliśmy do życia w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na przystępne kursy online rozwijające kompetencje zawodowe. Naszą misją jest tworzenie kursów wspierających rozwój kariery naszych kursantów.

PGE z większym zadłużeniem przez ceny węgla. Opublikowano wyniki finansowe

Grupa Kapitałowa PGE opublikowała szacunkowe wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał 2022 roku. Wynik EBITDA w III kwartale 2022 r wyniósł ok. 1,9 mld złotych, czyli o 9 proc. mniej niż w III kwartale 2021 roku. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej osiągnął ok. 0,65  mld złotych, a nakłady inwestycyjne miały wartość ok. 2 mld złotych.

PGE z większym zadłużeniem przez ceny węgla. Opublikowano wyniki finansowe
Elektrownia Rybnik należy do PGE GiEK. fot. arch/Departament Komunikacji PGE GiEK

PGE z większym zadłużeniem przez ceny węgla. Opublikowano wyniki finansowe

Szacunkowy poziom ekonomicznego zadłużenia finansowego netto (uwzględniającego przyszłe płatności za uprawnienia do emisji CO2) wyniósł ok. 11,1 mld złotych i wzrósł w porównaniu do półrocza 2022 roku o 1,3 mld złotych. Wskaźnik skorygowanego zadłużenia netto w relacji do EBITDA (ekonomiczny dług finansowy netto/ LTM EBITDA) wyniósł 1,1x i zwiększył się w relacji do wskaźnika zadłużenia 0,9x z półrocza 2022 r.

- Powtarzalna EBITDA Grupy PGE wyniosła w III kwartale 2022 roku ok. 2,3 mld złotych. Głównym zdarzeniem jednorazowym w okresie była zmiana szacunków rezerwy rekultywacyjnej o charakterze niegotówkowym w wysokości ok. 0,4 mld złotych. Zgodnie z szacunkami EBITDA powtarzalna segmentu Energetyka Konwencjonalna wyniosła 576 mln złotych wobec 685 mln złotych osiągniętych w III kwartale 2021 roku. Na niższy wynik wpływ miały przede wszystkim gwałtownie rosnące koszty węgla kamiennego oraz koszty uprawnień do emisji CO2, które nie zostały przeniesione w cenach energii elektrycznej - informują służby prasowe PGE. 

Segment Ciepłownictwo wykazał stratę operacyjną EBITDA w wysokości 8 mln złotych, co odzwierciedla presję rosnących kosztów paliw (gazu ziemnego, węgla) i uprawnień do emisji CO2, które nie zostały skompensowane przez wzrost cen ciepła sieciowego i energii elektrycznej. W III kwartale roku 2021 segment osiągnął zysk EBITDA w wysokości 71 mln złotych.

Powtarzalny zysk EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna wyniósł 561 mln złotych wobec 213 mln złotych w III kwartale roku ubiegłego. Pozytywny wpływ miały istotnie wyższe ceny energii elektrycznej oraz większe zapotrzebowanie na pracę elektrowni szczytowo-pompowych.

Segment Dystrybucja osiągnął powtarzalny wynik EBITDA na poziomie 668 mln złotych, zbliżonym do zysku osiągniętego w III kwartale 2021 roku (649 mln złotych). Wpływ wyższych przychodów z usług dystrybucyjnych został ograniczony poprzez rosnące koszty energii na pokrycie różnicy bilansowej.

Powtarzalny wynik EBITDA segmentu Obrót wyniósł w III kwartale 2022 roku 486 mln złotych przy 314 mln złotych w porównywalnym okresie roku 2021. Na poprawę wyniku wpłynęło m.in. zwiększenie przychodów z tytułu świadczenia usług w ramach Grupy Kapitałowej PGE.

Segment Gospodarki Obiegu Zamkniętego osiągnął za III kwartał 2022 roku powtarzalny zysk EBITDA o wartości 17 mln złotych, podobnie jak w III kwartale 2021 roku.

- Szacunkowa produkcja energii elektrycznej netto w III kwartale 2022 roku w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła 16,0 TWh i była o 9 proc. niższa od produkcji w III kwartale 2021 roku. Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej był na poziomie 8,9 TWh (niżej o 4 proc. rok do roku). Wolumen sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych spadł o 10 proc. rok do roku i osiągnął wartość 8,3 TWh. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 4,0 PJ, co oznacza spadek o 1 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku - wylicza PGE. 

Szacunkowa średnia hurtowa cena energii zrealizowana przez segmenty Energetyki Konwencjonalnej i Ciepłownictwa w III kwartale 2022 roku wyniosła 578,3 zł/MWh i była wyższa o około 299 złotych/MWh w porównaniu do III kwartału 2021 roku. Średni koszt emisji CO2 w segmentach Energetyki Konwencjonalnej i Ciepłownictwa dla produkcji energii elektrycznej wyniósł 329,8 złotych/MWh i wzrósł o około 199 złotych/MWh w relacji do analogicznego okresu 2021 roku.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE nadal jest w trakcie przygotowywania. Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał jest planowana na 22 listopada 2022 roku.

Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].