Wtorek, 19 października 2021

imieniny: Piotra, Pawła, Ziemowita

RSS

Rafamet zakończył pierwsze półrocze stratą

15.09.2021 11:56 | 1 komentarz | ż

Prezes Rafametu podkreśla, że dla oceny wyników finansowych Grupy Kapitałowej Rafamet najbardziej właściwa jest analiza roczna.

Rafamet zakończył pierwsze półrocze stratą
Fabryka Obrabiarek Rafamet S.A. z Kuźni Raciborskiej jest jednym z kilku na świecie producentów obrabiarek specjalnych do obróbki zestawów kołowych pojazdów szynowych (kolej, metro, tramwaje). Zdjęcie ilustracyjne.
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Nietypowe zdarzenie zaważyło na wynikach firmy

Grupa Kapitałowa Rafamet odnotowała w pierwszym półroczu 2021 roku stratę w wysokości 2,369 mln zł, wobec 3,339 mln zł straty netto analogicznego okresu roku poprzedniego. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w okresie 6 miesięcy 2021 roku wyniosły 45,879 mln zł i były niższe o 2,862 mln. zł od przychodów uzyskanych w analogicznym okresie 2020 roku.

Istotnymi zdarzeniami w omawianym okresie było zawarcie umów na dostawy obrabiarek dla odbiorców z Turcji, Czech i Węgier. Wydarzeniem okresu sprawozdawczego, które miało znaczenie w kwestii prezentacji wyników finansowych zarówno Grupy Kapitałowej jak i Rafamet S.A. było anulowanie jednej z realizowanych umów handlowych.

- W omawianym okresie miało miejsce zdarzenie o nietypowym charakterze, które wpłynęło na prezentację skróconego sprawozdania finansowe za ten okres. Chodzi o anulowanie przez sąd w Seulu umowy z Seul Metro Corporation na dostawę dwóch tokarek podtorowych typu UGE 300 N . Niestety to zdarzenie wywołało konieczność dokonania stosownych korekt bilansowych zarówno na dzień 30.06.2021 jak i na 30.06.2020 roku – mówi E. Longin Wons, prezes zarządu Rafamet S.A.

- W pierwszy półroczu bieżącego roku spółki Grupy Kapitałowej Rafamet pracowały poza opisanym przypadkiem normalnie, tzn. kontynuowały produkcję oraz realizację zawartych kontraktów produkcyjnych, starając się eliminować zakłócenia w realizacji kontraktów wynikające z restrykcji COVID-19 oraz poważnej awarii pieca odlewniczego z końca roku 2020 - dodaje E. Longin Wons.

"Nasza niszowa działalność rządzi się swoimi prawami"

– Nasza niszowa działalność rządzi się swoimi prawami. Należy pamiętać, że jedną obrabiarkę do obróbki kół kolejowych produkujemy od 8-10 czy do 12 miesięcy w zależności od jej typu.Takich przedsięwzięć nie da się rozłożyć równomiernie. Zarówno pod względem realizacji, awansu produkcyjnego oraz osiąganego z tego tytułu wyniku finansowego chociażby z powodów technologicznych ograniczeń posiadanego parku maszynowego - mówi E. Longin Wons.

Grupa Kapitałowa stale poszukuje możliwości zwiększania skali kooperacji produkcyjnej, zwiększania własnych zdolności wydziałów obróbki mechanicznej poprzez zakupy maszynowe oraz podnoszenia poziomu zatrudnienia na wydziałach produkcyjnych.

Fabryka Obrabiarek Rafamet S.A. z Kuźni Raciborskiej jest jednym z kilku na świecie producentów obrabiarek specjalnych do obróbki zestawów kołowych pojazdów szynowych (kolej, metro, tramwaje). Wykonuje również, na jednostkowe zamówienia, wielkogabarytowe obrabiarki specjalistyczne dla odbiorców w sektorach: energetycznym, maszynowym, stoczniowym oraz hutniczym. Udział eksportu w sprzedaży ogółem to około 68-85 proc.

źródło: Rafamet/Adventure Media, oprac. ż