Sobota, 31 lipca 2021

imieniny: Ignacego, Ernesty, Lubomira

RSS

Zlikwidowano stanowiska 3 pełnomocników w JSW. Do poniedziałku nabór na prezesa i zarząd

22.07.2021 09:06 | 0 komentarzy | ska

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA już tylko d piątku trwa rekrutacja nowych członków zarządu, w tym konkurs na stanowisko prezesa spółki. Tymczasem pełniący obowiązki członków zarządu robią porządek po decyzjach Barbary Piontek. Zlikwidowali m.in. stanowiska trzech pełnomocników, ale nie mogą zwolnić osób piastujących te stanowiska. Dlaczego?

Zlikwidowano stanowiska 3 pełnomocników w JSW. Do poniedziałku nabór na prezesa i zarząd
Stanisław Prusek z rady nadzorczej JSW pełni obecnie obowiązki prezesa JSW. fot. GIG
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Zlikwidowano stanowiska 3 pełnomocników w JSW. Do poniedziałku nabór na prezesa i zarząd

Przypomnijmy, że rada nadzorcza ogłosiła konkursy na prezesa JSW, wiceprezesa ds. handlu, wiceprezesa ds. ekonomicznych, wiceprezesa ds. rozwoju oraz wiceprezesa ds. technicznych i operacyjnych. Pisemne zgłoszenia kandydatów lub kandydatek należy złożyć w zaklejonej kopercie w terminie do 26 lipca 2021 r. do godz. 10.00 w Kancelarii Głównej Spółki - Aleja Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój (kancelaria czynna w dni robocze w godz. od 6.30 do 14.00) lub przesłać pocztą na wskazany adres.

Pełnomocnicy niepotrzebni

W czasie, gdy postępowanie rekrutacyjne trwa, pełniący tymczasowo obowiązki członków zarządu p.o. prezesa oraz p.o. zastępcy prezesa do spraw technicznych i operacyjnych Stanisław Prusek oraz p.o. wiceprezesa ds. handlu i rozwoju Michał Rospędek (obaj panowie oddelegowani do pełnienia obowiązków z rady nadzorczej JSW, której są członkami), robią porządki po odwołanym zarządzie. Chodzi tu przede wszystkim o utworzone dodatkowe stanowiska - tj. pełnomocników zarządu. Przypomnijmy, że prezes Barbara Piontek powołała stanowiska pełnomocników:

- ds. projektów strategicznych i public affairs (Michał Dąbrowski)

- ds. ekspansji rynkowych (Krzysztof Górniak)

- ds. komunikacji społecznej (Wioletta Witczak-Smolnik)

- ds. bezpieczeństwa (Piotr Halejak)

Osoby zatrudnione na tych stanowiskach wcześniej nie miały związków z JSW. Tymczasowy zarząd zlikwidował trzy z czterech stanowisk pełnomocników, pozostawiając jedynie stanowisko pełnomocnika ds. bezpieczeństwa, które zajmuje Piotr Halejak. Smaczkiem jest fakt, że zatrudniony przez byłą prezes Barbarę Piontek Piotr Halejak jest byłym szefem katowickiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Pracę w JSW rozpoczął z początkiem czerwca. 

Mimo likwidacji stanowisk, zajmujący je pracownicy nie mogą zostać zwolnieni, bo objęły ich podpisane przez odwołany zarząd gwarancje zatrudnienia na 10 lat. Przypomnijmy, że właśnie stanowiska pełnomocników były jednym z elementów sporów byłego zarządu, co miało wpływ na decyzję rady nadzorczej o odwołaniu poszczególnych członków zarządu. Pełnomocnicy nie mogli brać udziału w spotkaniach zarządu, a powierzono im kompetencje strategiczne dla spółki. 

Pokłosie zmian w zarządzie

Rada nadzorcza odwołała Barbarę Piontek, Włodzimierza Hereźniaka i Tomasza Dudę 9 lipca. Jarosław Jędrysek, będący zastępcą prezesa zarządu ds. ekonomicznych, złożył rezygnację z powodów osobistych. Powierzono Stanisławowi Pruskowi z Rady Nadzorczej JSW SA wykonywanie czynności prezesa zarządu X kadencji. Okres delegowania został ustalony na czas od 9 lipca 2021 roku do dnia 8 października 2021 roku włącznie, jednak nie dłużej niż do czasu powołania nowego prezesa zarządu. Stanisław Prusek przejmie również obowiązki zastępcy prezesa zarządu ds. technicznych i operacyjnych. Natomiast Michał Rospędek z Rady Nadzorczej JSW przejmie obowiązki zastępcy prezesa zarządu ds. handlu, a także zastępcy prezesa zarządu ds. rozwoju. Artur Wojtków natomiast pozostał w zarządzie jako delegat załogi. Pełni obecnie obowiązki zastępcy prezesa zarządu ds. ekonomicznych, a pozostał także członkiem zarządu JSW ds. pracy i polityki społecznej.