Piątek, 23 lipca 2021

imieniny: Bogny, Sławosza, Żelisława

RSS

JSW szuka nowych członków zarządu. Zgłoszenia tylko do 26 lipca

12.07.2021 15:26 | 3 komentarze | ska

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA ogłosiła wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa zarządu oraz zastępców prezesa zarządu JSW SA X kadencji. Łącznie do obsadzenia jest 5 stanowisk.

JSW szuka nowych członków zarządu. Zgłoszenia tylko do 26 lipca
12 lipca ogłoszono nabór na 5 stanowisk w zarządzie JSW. fot. Agnieszka Materna/JSW
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

JSW szuka nowych członków zarządu. Zgłoszenia tylko do 26 lipca

Konkurs to pokłosie odwołania członków zarządu, które miało miejsce w miniony piątek, 9 lipca. Rada nadzorcza zdecydowała o odwołaniu prezes Barbary Piontek oraz jej dwóch zastępców: Tomasza Dudy i Włodzimierza Hereźniaka. Trzeci zastępca prezesa Jarosław Jędrysek sam złożył rezygnację z przyczyn osobistych. 

Kandydatem lub kandydatką może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

a)posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

b) posiada co najmniej 5 - letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c) posiada co najmniej 3 - letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

d)  spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,

e)  korzysta z pełni praw publicznych,

f)  posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

g)  nie podlega określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania

stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,

h)  nie była karana za przestępstwa umyślne oraz wobec której nie toczy się postępowanie

karne / karnoskarbowe / dyscyplinarne,

i)  nie narusza zakazów prowadzenia działalności gospodarczej określonych w art. 4 Ustawy

o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje

publiczne (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2399),

j)  posiada znajomość języka obcego (preferowany język angielski).

Szczegółowe informacje o naborze znaleźć można na stronie internetowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA