Poniedziałek, 14 czerwca 2021

imieniny: Elizy, Bazylego, Waleriana

RSS

Przedsiębiorco, złóż korektę deklaracji śmieciowej. Tylko w ten sposób unikniesz... grzywny

16.05.2021 06:00 | 1 komentarz | ż

Informacja jest kierowana do podmiotów gospodarczych, które nie wywiązały się z obowiązku złożenia deklaracji śmieciowych według nowych zasad.

Przedsiębiorco, złóż korektę deklaracji śmieciowej. Tylko w ten sposób unikniesz... grzywny
Termin złożenia korekty deklaracji śmieciowej upłynął 10 lutego 2021 r. Zdjęcie ilustracyjne (arch. Empol/Adventure Media).
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

1 stycznia tego roku uległy zmianie zasady obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych. Wysokość opłaty stanowi iloczyn liczby pojemników i stawki za pojemniki o określonej pojemności. Zmiana dotyczy także nieruchomości mieszanych, których właściciele od tego roku ponoszą opłatę w wysokości 0,80 zł za każdy metr kwadratowy niezamieszkałej części nieruchomości, na której wykonywana jest działalność.

Obowiązek złożenia stosownych korekt w związku z wejściem w życie nowych przepisów upłynął 10 lutego. Dlatego Urząd Miasta Racibórz zwraca się o niezwłoczne złożenie korekt. Deklaracje można pobrać na stronie www.raciborz.pl w zakładce odpady komunalne (druk deklaracji dla nieruchomości niezamieszkałych – DOK – 2).

Uwaga! Niewykonanie powyższego obowiązku spowoduje konieczność określenia wysokości opłaty w drodze decyzji administracyjnej, a także odpowiedzialność karną wynikającą z art. 10 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn.zm), który stanowi, że: „Kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie składa deklaracji lub nowej deklaracji podlega karze grzywny”.

- przestrzegają urzędnicy.

Więcej informacji udziela referat ds. gospodarki odpadami pod numerem telefonu (32) 75 50 757 lub 75 50 758, pok. nr 4 UM w Raciborzu przy ul. Króla Stefana Batorego 6.

źródło: UM Racibórz, oprac. ż