Poniedziałek, 17 maja 2021

imieniny: Sławomira, Paschalisa, Weroniki

RSS

Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw. Jak można sięgnąć po 5 tys. zł?

24.04.2021 09:33 | 0 komentarzy | d

Jak informuje Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu, wnioski ze środków Funduszu Pracy o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy można składać wyłącznie w formie elektronicznej (za pomocą platformy praca.gov.pl) już od 26 kwietnia do końca sierpnia br.

Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw. Jak można sięgnąć po 5 tys. zł?
Zdjęcie poglądowe
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Zgodnie z rozporządzeniem z 16 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. poz.713) o dotację w wysokości 5.000 zł mogą starać się mikro i mali przedsiębiorcy:

  • którzy na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności zgodnie z kodami zawartymi w Zasadach udzielania dotacji.
  • których przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim, lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r.
  • którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców nie mieli zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 31 marca 2021 r. oraz w dniu składania wniosku o udzielenie dotacji.

Dotacja może być przyznana przedsiębiorcy więcej niż jeden raz:

  • pięciokrotnie – dotyczy kodów: 41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z,47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z,47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z,
  • czterokrotnie – dotyczy kodu: 02.Z.
  • trzykrotnie – dotyczy kodów 47.71.Z oraz 47.72.Z.
  • dwukrotnie – dotyczy kodów: 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z
  • jednokrotnie – dotyczy kodów: 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z,

Uwaga. Liczbę dotacji pomniejsza się o dotacje otrzymane wcześniej na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. (tarcza 7.0) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. (tarcza 8.0)

Jeśli przedsiębiorca złożył wniosek w kwietniu br., przed wejściem nowego rozporządzenia nie może złożyć w kwietniu br. drugiego wniosku po wejściu w życie tegoż rozporządzenia.

Szczegółowe informacje dotyczące Zasad udzielania dotacji wraz z aktywnym wnioskiem będą dostępne od dnia 26 kwietnia w zakładce Tarcza Antykryzysowa na stronie www.praca.gov.pl.