Czwartek, 6 maja 2021

imieniny: Judyty, Juranda, Benedykty

RSS

Rodzaje PIT-ów w działalności gospodarczej

22.03.2021 19:15 | 0 komentarzy | (s)

Działalność gospodarcza generuje wiele obowiązków wobec instytucji państwowych. Wśród nich są terminowe zaliczki na podatek dochodowy (a niekiedy również VAT), kwestie opłaty różnego rodzaju akcyz, pozwoleń czy składek ZUS. Obowiązkiem przedsiębiorców jest również rozliczenie pitu

Rodzaje PIT-ów w działalności gospodarczej
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Podatek dochodowy płacą wszyscy przedsiębiorcy. Jednoosobowe działalności gospodarcze rozliczają go na podstawie PIT. Druki dla tych odbiorców mogą być różne, jednak niezmiennie ważny jest obowiązek takich rozliczeń.

Do kiedy trzeba rozliczyć PIT w działalności gospodarczej?

Zaliczki na podatek dochodowy przedsiębiorcy płacą do 20 dnia każdego miesiąca. Nie jest bowiem tak, że podatek opłacany jest wraz z deklaracją, chociaż prowadzący działalność po złożeniu deklaracji otrzyma czas na uregulowanie zaległych wartości lub będzie mógł ubiegać się o zwrot nadpłaconej wcześniej kwoty.

„W przypadku działalności gospodarczej, rozliczanej na druku PIT-36, przedsiębiorca ma czas do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Oznacza to, że rozliczenie za rok 2020 możemy złożyć do 30 kwietnia 2021 roku. Jeżeli 30 kwietnia to dzień wolny od pracy, wtedy przedsiębiorca musi złożyć deklarację podatkową następnego dnia roboczego. Podobna jest data w przypadku druku PIT36L, przeznaczonego dla przedsiębiorców, którzy rozliczają się na tzw. podatku liniowym wynoszącym aktualnie 19 procent” – wyjaśnia ekspert z aasapolska.pl

Niektórzy przedsiębiorcy działają na tzw. zryczałtowanym podatku dochodowym. To stała wartość podatku, niezależna od osiągniętego dochodu. Warto podkreślić, że tylko niektóre grupy przedsiębiorców są uprzywilejowane właśnie takim podatkiem. Co ważne, PIT-28 dla działalności rozliczanych ryczałtem trzeba złożyć do 1 marca roku następującego po roku podatkowym. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy 1 marca będzie wolny od pracy. Wtedy deklarację należy złożyć najpóźniej następnego dnia roboczego.

PIT a podatek liniowy

Podatek liniowy to stała wartość procentowa opłaty skarbowej, którą przedsiębiorca będzie wnosił do skarbówki. W Polsce podatek liniowy wynosi 19 procent.

Podatek liniowy, jak wspominaliśmy rozlicza się na podstawie druku PIT-36L. Przypomina on standardowy druk dla przedsiębiorców, jednak różni się właśnie kwestią liniowej wartości podatku należnego. Rozliczenie pitu na podstawie zryczałtowanego podatku odbywa się między 15 lutego, a 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym rozliczanym.

„Co ważne, nie można samodzielnie zmienić sposobu rozliczenia podatku. Przedsiębiorca powinien złożyć odpowiedni wniosek o przejście na podatek liniowy. Musi to zrobić przed rozpoczęciem kolejnego roku podatkowego. Co to oznacza? Wyobraźmy sobie, że przedsiębiorca X złożył wniosek o przejście na podatek liniowy w 2019 roku. W takim przypadku będzie mógł rozliczyć się tym sposobem dopiero od 2020 roku. W 2019 roku musi natomiast złożyć jeszcze deklarację PIT-36, standardową dla przedsiębiorców z podatkiem regresywnym” – objaśnia specjalista z Aasa Polska.

PIT a ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Swój PIT mają również przedsiębiorcy, którzy rozliczają się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Czym są takie przychody? Ryczałt to stała i określona wartość podatku.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych różni się tym, że nie ma tu stałej stawki podatku, a oblicza się go wyłącznie na podstawie określonych i zewidencjonowanych przychodów, bez uwzględniania kosztów. To uproszczona forma podatkowa, która generuje dużo niższe koszty księgowości. Druga sprawa to stawki podatku. Te mają dużo niższe wartości niż podatek liniowy czy regresywny. Najwyższy podatek ryczałtowany to 17 procent, a najniższy to nawet 3 procent.

Podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych deklaruje się w druku PIT-28. Podatnik ma obowiązek złożyć taką deklarację do 1 marca.

Kto może skorzystać z ryczałtu? Tylko niektórzy!

Ryczałt jest korzystną formą opodatkowania i warto ją rozważyć. Nie każdy jednak może zdecydować się na rozliczenie poprzez ewidencję ryczałtową. Na wstępie skreślone są większe przedsiębiorstwa, których przychód w ostatnim roku podatkowym był większy niż 2 miliony euro. W następnej kolejności wykluczone są również osoby, które pracują na umowie o pracę i chcą jednocześnie prowadzić działalność gospodarczą.

Z tej formy opodatkowania nie skorzystają też osoby rozliczające się na karcie podatkowej, korzystające z okresowego zwolnienia z podatku dochodowego, prowadzące apteki, zajmujące się handlem części samochodowych lub wartości dewizowych, wytwarzające wyroby, które objęte są akcyzą, a także wszyscy, którzy zaczynają prowadzić działalność ze współmałżonkiem.

PIT a karta podatkowa

Niektórzy przedsiębiorcy mają jeszcze obowiązek złożenia innej deklaracji PIT, a konkretnie PIT-16. To deklaracja związana z tzw. kartą podatkową. To najprostszy ze wszystkich sposób wyliczenia podatku w polskim systemie fiskalnym. Przedsiębiorca rozliczający się według karty podatkowej nie musi prowadzić księgowości, płaci bardzo niski podatek, który dodatkowo nie jest rozliczany na podstawie osiągniętego przez niego przychodu. Karta podatkowa przypomina trochę zryczałtowany i raz określony podatek, którego wysokość należy wnosić co miesiąc.

Przedsiębiorcy na karcie podatkowej rozliczają się na podstawie deklaracji PIT-16 oraz PIT-16A. Pierwszy druk to klasyczna deklaracja i podsumowanie fiskalne, natomiast drugi to deklaracja opłacania składek zdrowotnych w danym roku podatkowym. Przedsiębiorcy muszą złożyć takie zeznanie do 31 stycznia roku następującego po rozliczanym roku podatkowym.

Materiał zewnętrzny