Poniedziałek, 8 marca 2021

imieniny: Beaty, Wincentego, Jana

RSS

W Rybniku powstanie nowoczesne centrum projektowe

22.01.2021 12:50 | 1 komentarz | acz

We wtorek, 26 stycznia, o godzinie 14.00 w budynku Politechniki Śląskiej przy ul. Kościuszki 54 zostanie podpisany list intencyjny w sprawie powstania Centrum Projektowego Fraunhofera przy Politechnice Śląskiej.

W Rybniku powstanie nowoczesne centrum projektowe
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Centrum Projektowe zostanie utworzone w ścisłej współpracy z Towarzystwem Fraunhofera Wspierania Badań Stosowanych w Monachium oraz Instytutem Fraunhofera ds. obrabiarek i technologii formowania w Chemnitz – jedną z największych, najbardziej innowacyjnych i liczących się organizacji naukowych wspierających przemysł w Europie.


Sygnatariuszami listu będą: Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, Wicemarszałek Wojciech Kałuża, Prezydent Rybnika Piotr Kuczera, Przewodniczący Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego Mieczysław Kieca, Adam Wawoczny – Dyrektor Biura Związku oraz prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Rektor Politechniki Śląskiej.

W utworzonym Centrum Projektowym priorytetowy charakter mają mieć następujące obszary badawcze:

  • Transformacja energetyczna
  • Nowe paliwa alternatywne
  • Technologie wodorowe
  • Zaawansowana technologia dla zmian strukturalnych
  • Zarządzanie energią
  • Energia odnawialna
  • Sztuczna inteligencja
  • Inteligentny region
  • Innowacyjne przedsiębiorstwa 4.0
  • Medycyna cyfrowa

Ostateczne określenie obszarów badawczych nastąpi w toku prac zmierzających do utworzenia jednostki. Zasady sfinansowania powstania Centrum Projektowego oraz kwestie związane z dalszym jego funkcjonowaniem zostaną doprecyzowane na późniejszym etapie, w trakcie procesu negocjowania warunków utworzenia Centrum. Zostaną opisane w umowie zawartej pomiędzy Towarzystwem Fraunhofera Wspierania Badań Stosowanych a Politechniką Śląską.

Ludzie:

Mieczysław Kieca

Mieczysław Kieca

Prezydent Wodzisławia Śl.

Piotr Kuczera Rybnik

Piotr Kuczera Rybnik

Prezydent Rybnika