Niedziela, 20 czerwca 2021

imieniny: Bogny, Florentyny, Bożeny

RSS

JSW ogłosiła konkurs na stanowisko prezesa

19.01.2021 23:04 | 1 komentarz | ska

Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA ogłosiła wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa zarządu JSW SA X kadencji. To pokłosie poniedziałkowego odwołania dotychczasowego prezesa Włodzimierza Hereźniaka. 

JSW ogłosiła konkurs na stanowisko prezesa
Kandydaci mogą zgłaszać się w konkursie na stanowisko prezesa JSW do 29 stycznia 2021.
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

JSW ogłosiła konkurs na stanowisko prezesa

Pisemne zgłoszenia kandydatów lub kandydatek należy złożyć w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 29 stycznia 2021 r. do godz. 10.00 w Kancelarii Głównej Spółki - Aleja Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój. 

Kandydat musi posiadac wyższe wykształcenie, co najmniej 5-letni okres zatrudnienia oraz minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku kierowniczym. Musi posiadać pełnię praw publicznych, a także nie może być karany za przestępstwa umyślne oraz nie toczy się wobec niego postępowanie karne, karno-skarbowe lub dyscyplinarne. 

Kandydatem nie może być osoba, która pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze. Nie może też kandydować osoba, która pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej. 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znaleźć można w wytycznych rady nadzorczej: KONKURS NA STANOWISKO PREZESA JSW