Piątek, 27 listopada 2020

imieniny: Waleriana, Wirgiliusza, Ody

RSS

Epidemia na Śląsku:

Nowy podatek dla spółek komandytowych?

14.09.2020 12:05 | 0 komentarzy | (s)

Kwestia nowego podatku dla spółek komandytowych wróciła do dyskusji publicznej w ostatnich dniach. Nowym podatek „nowym” jest tylko z nazwy, chodzi bowiem o opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem CIT. Zmiana ta miałaby obowiązywać od początku 2021 roku, co daje przedsiębiorcom, prowadzącym działalność w formie spółki komandytowej, niewiele czasu na ewentualne przygotowanie się zmian.

Nowy podatek dla spółek komandytowych?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Spółka komandytowa a podatki

Opodatkowanie spółki komandytowej dziś sprowadza się do opodatkowania wspólników spółek komandytowych 19% podatkiem dochodowym. Zasady opodatkowania podobne są do regulacji dotyczących jednoosobowej działalności gospodarczej. Odróżnia to spółkę komandytową od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy też spółki akcyjnej, w których występuje problem podwójnego opodatkowania - opodatkowaniu podlega zarówno dochód spółki jak i wypłacana wspólnikom dywidenda. W praktyce oznacza to, że dochód spółki zostanie najpierw opodatkowany podatkiem CIT, a w momencie wypłaty wspólnikom podatkiem PIT lub CIT, w zależności od tego jaki sposób opodatkowania wybrał wspólnik. Obejmując spółkę komandytową podatkiem CIT, ustawodawca chce rozszerzyć zakres obowiązywania obecnych przepisów podatkowych, w ramach których podatek CIT dotyczy zasadniczo osób prawnych. Spółka komandytowa nie ma bowiem osobowości prawnej. Dlaczego zatem taka zmiana?

Przeciwdziałanie agresywnym optymalizacjom podatkowym

Zasadniczo w spółce komandytowej wyróżniamy dwa rodzaje wspólników – komandytariuszy i komplementariuszy. Komplementariusz spółki komandytowej odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. Komandytariusz nie ponosi pełnej odpowiedzialności, a jedynie ograniczoną. Ta i wiele innych zalet spółki komandytowej sprawiły, że w minionych latach była to często wybierana przez przedsiębiorców forma spółki. Zalety spółki komandytowej prowadziły do przekształcenia spółek, reorganizacji grup kapitałowych na gruncie przepisów, które reguluje prawo spółek. Przy okazji tworzenia nowych struktur kapitałowych dochodziło popularnych w ostatnim czasie optymalizacji podatkowych. Warto jednak zaznaczyć, że rzeczywistość tą zmieniły nowe obowiązki podatników w zakresie raportowania schematów podatkowych. Organy kontroli skarbowej mogą także korzystać z klauzuli obejścia prawa.

Uszczelnianie systemu podatkowego

Zwolennicy wprowadzenia CIT-u w spółkach komandytowych podnoszą też konieczność dalszego uszczelniania systemu podatkowego, którą realizować ma CIT w spółkach komandytowych. Otwartym pozostaje jednak pytania, jak dalekich zmian potrzebują jeszcze przepisy podatkowe by uznać je za wystarczająco uszczelnione. Efekty tego jak mocno niektóre z nich wpływają na kondycję finansową wielu przedsiębiorstw ukazuje choćby „split payment”, który w wielu branżach wpłynął znacząco na płynność finansową przedsiębiorców.

Wyrównywanie szans przedsiębiorstw

Często stosowanym rozwiązaniem przy formułowaniu struktur spółek komandytowych było obierania za komplementariusza spółki z o.o. zyskując tym samym zarówno zalety w zakresie opodatkowania, jak i odpowiedzialności za zobowiązania spółki, czy możliwość elastycznego podziału zysków. Wartym uwagi jest fakt, że spółkę komandytową, w której komplementariuszem jest spółka z o.o. można nawet założyć w krótkim czasie przez Internet. Każdy przedsiębiorca mógł zatem skorzystać z tej formy prowadzenia działalności.

To nie pierwszy raz…

Nie jest to pierwsza próba objęcia spółek komandytowych podatkiem CIT. Próby takie podejmowano choćby w 2013 roku, finalnie jednak CIT objął jedynie spółkę komandytowo-akcyjną.

Kolejny raz musimy czekać

Dziś nie znamy nawet treści regulacji nakładających na spółki komandytowe obowiązek odprowadzania podatku CIT. Ministerstwo Finansów udostępniło tylko ogólne założenia nowelizacji. Jeśli jednak zmiany mają faktycznie obwiązywać od 2021 roku, to prace legislacyjne muszą przyspieszyć, niewątpliwie będą też prowadzone w bardzo szybkim tempie. Wszystko to kolejny raz sprawia, że przedsiębiorcy objęci CIT-em będą mieli bardzo mało czasu na zmianę struktur swoich przedsiębiorstw.

Źródło: kancelaria-janik.com/

Materiał zewnętrzny