Piątek, 5 czerwca 2020

imieniny: Waltera, Bonifacego, Dobromira

RSS

Kolejne uchwały pomocowe. Jak samorządy pomagają przedsiębiorcom?

20.05.2020 12:00 | 0 komentarzy | mad

Kolejne gminy ziemi raciborskiej podejmują uchwały pomocowe dla przedsiębiorców w dobie panoszącej się pandemii. Decyzje w ostatnim czasie zapadły w Pietrowicach Wielkich, Rudniku i Kuźni Raciborskiej.

Kolejne uchwały pomocowe. Jak samorządy pomagają przedsiębiorcom?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Pietrowice Wielkie wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom, przyjęły uchwałę dotyczącą zwolnień z podatku od nieruchomości za kwiecień, maj i czerwiec dla tych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Chodzi o firmy, których usługi z mocy prawa nie mogą być wykonywane w dobie pandemii. Mowa więc m.in. o fryzjerach, kosmetyczkach czy restauracjach. Pozostali przedsiębiorcy, którzy odczuwają skutki pandemii, mogą wystąpić do urzędu m.in. o przesunięcie płatności podatku od nieruchomości. Pietrowiccy radni, na minionej sesji, przyjęli także uchwałę w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności cywilnoprawnych w przedsiębiorstwach. Chodzi więc o czynsze w lokalach gminnych, które wynajmują przedsiębiorcy, ale w związku z zaistniałą sytuacją nie mogą prowadzić działalności (chodzi o tę samą grupę firm, co w pierwszej uchwale).

Radni z Rudnika, podobnie jak w Pietrowicach Wielkich, również przyjęli uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przedsiębiorców. Chodzi o płatności w kwietniu, maju i czerwcu. I tak samo, jak w Pietrowicach Wielkich, zwolnienie obejmuje przedsiębiorców, których dotyczy zakaz prowadzenia działalności, przewidziany w rozporządzeniach Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii. – Podmioty, które nie obejmuje pomocą uchwała, opierająca się na rozporządzeniach Rady Ministrów, mają możliwość złożenia wniosku zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej. Na wniosek podatnika organy podatkowe mogą odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty, odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej – wyjaśniają w urzędzie gminy.

W Kuźni Raciborskiej zapadła z kolei decyzja o przedłużeniu do 21 sierpnia terminu płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu przedsiębiorcom, których nie dotyczy zakaz prowadzenia działalności, związany ze skutkami epidemii COVID-19, wynikający z Rozporządzenia Rady Ministrów. To więc kolejna już uchwała kuźniańskich radnych w ramach pomocy dla biznesu. Dwa tygodnie wcześniej, o czym już pisaliśmy, podjęto decyzję o zwolnieniu z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których dotyczy czasowe ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej oraz w sprawie opłaty prolongacyjnej.

(mad)


Zdjęcie poglądowe (mindandi - pl.freepik.com)