Piątek, 4 grudnia 2020

imieniny: Barbary, Krystiana, Berny

RSS

Epidemia koronawirusa:

Hałda Wrzosy I w Pszowie na sprzedaż - SRK odpowiada "były rozmowy z władzami miasta"

13.02.2020 13:00 | 1 komentarz | ska

Po publikacji informacji o wystawieniu na sprzedaż hałdy Wrzosy I w Pszowie otrzymaliśmy odpowiedź od Spółki Restrukturyzacji Kopalń na temat dotychczasowych rozmów z władzami miasta. - Spółka nadal deklaruje gotowość prowadzenia rozmów dotyczących tych terenów - zapewnia Wojciech Jaros, rzecznik prasowy SRK SA.

Hałda Wrzosy I w Pszowie na sprzedaż - SRK odpowiada "były rozmowy z władzami miasta"
fot. Szymon Kamczyk
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Hałda Wrzosy I w Pszowie na sprzedaż - SRK odpowiada "były rozmowy z władzami miasta"

Przedstawiamy pełną treść stanowiska przesłanego przez SRK do naszej redakcji:

Zagospodarowanie nieruchomości SRK SA na terenie Pszowa było omawiane m.in. na spotkaniu w dniu 30.01.2019 r. Skutkiem tego spotkania było stanowisko władz miasta wyrażone w piśmie znak IGK.6822.0002.2018 z 06.02.2019 r. zawierające wniosek o wstrzymanie sprzedaży nieruchomości na terenie Pszowa do końca roku 2019. W tym czasie gmina Pszów miała opracować koncepcję zagospodarowania tych obszarów i podjąć decyzję o ewentualnym ich przejęciu. Przy czym, jak wskazano w piśmie, nie dotyczyło to hałdy „Wrzosy I”.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom władz gminy, SRK SA przekazała na jej rzecz kompleks nieruchomości o powierzchni 7,4 ha zabudowanych budynkami i budowlami. Umowa darowizny w trybie art. 23 ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego została podpisana 15.05.2019.

Ponadto SRK SA wstrzymała publikowanie ofert dotyczących zbywania pozostałych nieruchomości, o które wystąpiła gmina, w tym zwałowiska Wrzosy III, na które był już chętny do nabycia. 

Ponieważ zwałowisko Wrzosy I zostało wyraźnie wyłączone przez gminę z przekazanego nam wniosku, zostało ono w październiku 2019 umieszczone na liście obiektów oferowanych przez SRK do ewentualnej sprzedaży.  Informacja o ofercie znajduje się na stronie www.srk.com.pl oraz – od listopada ub. roku -  na tablicy ustawionej na hałdzie.

Zwracamy uwagę, że zwałowisko to jest zapożarowane. Do likwidacji zapożarowania zobowiązuje nas decyzja nakazowa Starosty Wodzisławskiego. Rozpoznajemy sytuację, przy czym jeśli - zdaniem specjalistów - nie wystarczy przykrycie nawierzchni warstwą izolacyjną, odcinającą dopływ powietrza, pozostanie metoda droższa, lecz zarazem najskuteczniejsza. Polega ona na rozebraniu części zwałowiska, w której występuje zapożarowanie, przewiezienie zebranego gorącego materiału do miejsca czasowego składowania, jego wychłodzenie, a następnie zagospodarowanie. W praktyce oznacza to ponowny transport i wbudowanie w bryłę zwałowiska.

O sytuacji tej SRK SA informowała na piśmie burmistrza Pszowa, p. Czesława Krzystała w roku 2020.

Spółka nadal deklaruje gotowość prowadzenia rozmów dotyczących tych terenów. Przy czym, podobnie jak w wypadku innych obiektów w Pszowie przekazanych gminie, rozmowy muszą prowadzić do konkretnych ustaleń.

Wojciech Jaros, rzecznik prasowy SRK SA