Czwartek, 26 listopada 2020

imieniny: Delfiny, Lechosława, Konrada

RSS

Epidemia na Śląsku:

Kasy fiskalne online - zmiany w prawie już od 1 stycznia 2020

14.01.2020 13:03 | 0 komentarzy | (s)

Zmiany poczynione przez rząd w zakresie prawa podatkowego sprawiły, że lista podmiotów zobowiązanych do korzystania w niedalekiej przyszłości z kas fiskalnych online wyraźnie się wydłużyła. Proces przejścia na nowy standard rozłożono w czasie. Kto jako pierwszy zobowiązany będzie do korzystania z wirtualnej kasy fiskalnej?

Kasy fiskalne online - zmiany w prawie już od 1 stycznia 2020
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Uszczelnianie systemu podatkowego

O planach fiskusa, które miały wprowadzić zupełnie nowy standard w zakresie rejestrowania transakcji pomiędzy przedsiębiorcami a osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej, wiadomo było od dawna. Kwestią czasu pozostawało więc wejście w życie stosownej ustawy nakładającej obowiązek na określone podmioty.
Faktyczną procedurę wdrażania zmian w tym zakresie rozłożono w czasie, co ma uzasadnienie z wielu powodów. Jednym z nich jest zapewnienie przedsiębiorcom odpowiedniej ilości czasu na swobodne przejście na zupełnie nowy system. Cały proces zakończy się z końcem 2022 roku, gdyż od 1 stycznia 2023 wszyscy, bez wyjątku zobowiązani będą korzystać z kas fiskalnych online.
W ustawie z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach znalazły się szczegółowe wytyczne co do tego, w jaki sposób ma funkcjonować kasa online oraz dokładny harmonogram nakładający na prowadzących określone typy działalności obowiązek przejścia na nowy standard.
Największą korzyść płynącą z udoskonalonego rozwiązania dla państwa ma być uszczelnianie podatku VAT. Ponoszone rokrocznie gigantyczne straty z tego tytułu w dużym stopniu przyczyniły się do zmian, które z racji obecnej rewolucji cyfrowej zapewne nikogo już nie dziwią. Spójny system łączący się z Centralnym Repozytorium Kas to rozwiązanie na miarę XXI wieku.

Zobacz ofertę kas fiskalnych online: fiskalline.pl/kasy-fiskalne-online-ready

Wszystko w odpowiednim czasie

Gdyby wszyscy przedsiębiorcy musieli w tym samym czasie wymienić dotychczasowe kasy fiskalne, mogłoby dojść do niemałego chaosu. Ustawodawca postanowił więc, że cały proces podzielony zostanie na etapy. W praktyce oznaczało to wyznaczenie terminów dla poszczególnych typów działalności, a ponadto ustalenie ostatecznej daty wymiany kas dla pozostałych podmiotów.
Pierwszą grupą zobowiązaną do wprowadzenia kas online począwszy od 1 stycznia 2020 roku, będą przedsiębiorcy, którzy:

  • świadczą usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych, oraz motorowerów,
  • oferują sprzedaż benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Kolejno od 1 lipca przyszłego roku zobowiązanie to zostanie rozszerzone o podmioty:

  • świadczące usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
  • sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Zgodnie z harmonogramem zawartym w Ustawie z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, od 1 stycznia 2021 roku grupa podmiotów zobligowanych do używania kas online poszerzy się o świadczących usługi:

  • fryzjerskie,
  • kosmetyczne i kosmetologiczne,
  • budowlane,
  • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  • prawnicze,
  • związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu

Centralne Repozytorium Kas

System teleinformatyczny, który prowadzony będzie przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej to jedna większych nowości w polskiej polityce fiskalnej. Wspomniane Centralne Repozytorium Kas ma za zadanie odbierać oraz gromadzić dane pochodzące z transakcji zarejestrowanych przez kasy rejestrujące.
Szef Krajowej Administracji Skarbowej na mocy ustawy zobowiązany jest m.in. do udostępniania danych z kas rejestrujących właściwym podmiotom w zakresie pełnionych przez nich ustawowych obowiązków. W tym przypadku chodzi tu o ministra finansów, dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i celno–skarbowych.
Ewidencja prowadzona w ramach Centralnego Repozytorium Kas otrzymywać będzie informacje umożliwiające określenie tego, jaka jest faktyczna wysokość podstawy opodatkowania, kwoty podatku VAT, rodzaju nabywanego dobra bądź usługi, a także szczegółowych informacji na temat urządzeń, które zarejestrowały transakcję. Natomiast dane nabywcy będą w pełni utajnionew celu ochrony jego prywatności.

Obowiązkowy zakup kasy fiskalnej i co dalej?

Od kiedy tylko zapowiedziano wprowadzenie kas online, wokół tego tematu narosło sporo wątpliwości. Przedsiębiorcy zastanawiali się przede wszystkim, jaka będzie cena urządzeń zgodnych z nowym standardem. Dziś wiemy już, że będzie ona równa lub nieznacznie wyższa od tej, którą przyszłoby nam dotychczas zapłacić za użytkowaną dotychczas kasę fiskalną.
Sama wymiana na nowy standard pozwala ubiegać się podatnikowi o stosowną ulgę. Ta ma wynosić 90% wartości zakupu nowego urządzenia, jednak nie więcej niż 700 złotych. Takie informacje znalazły się w projekcie rozporządzenia Ministerstwa Finansów w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika.
Ustawodawca przewidział odpowiednio długie vacatio legis dla zobligowanych do wprowadzenia zmian. Ponadto sama sprzedaż kas z zapisem papierowym odbywała się wyłącznie do 31 sierpnia 2019 roku. Sprzęty rejestrujące elektroniczny zapis kopii pozostaną w obrocie do końca 2022 roku. Po tym czasie dostępne będą wyłącznie urządzenia typu online ready. Objęci tymi zmianami powinni już teraz zainteresować się tym, dla kogo obowiązek został nałożony w pierwszej kolejności. 

Zmiany, które już niebawem wejdą w życie, mają usprawnić proces rejestrowania każdej transakcji, a przy tym uszczelnić podatek VAT. Kasy online, których wymiana nie będzie odbywała się za darmo, nie są też wydatkiem, który obciążyłby w znaczny sposób zobligowane podmioty. To standard na miarę XXI wieku, który usprawni wiele procesów, nad którymi czuwają organy podatkowe.

Zdjęcia: pixabay.com

Materiał zewnętrzny