Poniedziałek, 8 marca 2021

imieniny: Beaty, Wincentego, Jana

RSS

PBG wnioskuje o postępowanie sanacyjne. Wierzyciele przejmą Rafako?

19.12.2019 13:01 | 0 komentarzy | żet

Dawny gigant budowlany chce zawrzeć z wierzycielami nowy układ, na podstawie którego cały majątek PBG zostanie sprzedany. Częścią majątku PBG jest pakiet akcji raciborskiego Rafako.

PBG wnioskuje o postępowanie sanacyjne. Wierzyciele przejmą Rafako?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

PBG złożyło do sądu wnioski o uchylenie układu zawartego z wierzycielami w 2015 roku oraz otwarcie postępowania sanacyjnego.  - Spółka nie posiada możliwości dalszej obsługi układu na jego dotychczasowych warunkach oraz wykupienia obligacji w kwotach i terminach zapadalności ustalonych pierwotnie z wierzycielami - informuje Jacek Balcer z PBG. Od zawarcia układu PBG zdołało spłacić wierzycieli w kwocie 210 mln zł.

- Biorąc pod uwagę dzisiejszą, bardzo trudną sytuację finansową, w jakiej znajduje się PBG, jak również interes szeroko pojętych interesariuszy spółki, dalsza restrukturyzacja jest konieczna. Podjęcie przez nas decyzji o złożeniu wniosku sanacyjnego jest wynikiem zapoznania się z bieżącą sytuacją, analizy formalno-prawnej oraz poszukania najlepszego dla ogółu interesariuszy rozwiązania – powiedział Jerzy Karney, prezes zarządu PBG S.A.

J. Balcer informuje, że celem działań podjętych przez zarząd PBG jest "zawarcie z wierzycielami układu o charakterze likwidacyjnym lub quasi-likwidacyjnym", na podstawie którego cały majątek PBG zostanie sprzedany. Składnikiem tego majątku jest pakiet akcji raciborskiego Rafako*.


* PBG jest głównym akcjonariuszem Rafako - posiada 43,2 proc. w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki.