Wtorek, 7 lipca 2020

imieniny: Estery, Metodego, Kiry

RSS

Na czym polega egzekucja komornicza?

21.10.2019 14:57 | 2 komentarze | (s)

Egzekucja komornicza to termin, który wywołuje dreszcz negatywnych emocji. To ostatni krok w odzyskiwaniu zaległych należności, czyli tak naprawdę konsekwencja braku płatności zobowiązań finansowych i długów.

Na czym polega egzekucja komornicza?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Kim jest komornik?

„Komornik sądowy jest niezależnym  funkcjonariuszem  publicznym, prowadzącym czynności egzekucyjne na wniosek  wierzyciela, który domaga się spłaty swoich należności (wynikających z niespłaconych zobowiązań względem banku, instytucji finansowych, dostawców usług typu prąd, dostawców telekomunikacyjnych, kontrahentów itp.). Jego zadaniem jest doprowadzenie do egzekucji zaległych płatności od dłużnika” – twierdzi Katarzyna Gulbicka z firmy BEST S.A., właściciela platformy payhelp, pomagającej mikro i małym przedsiębiorcom w odzyskiwaniu pieniędzy z zaległych faktur.

Jakie są etapy egzekucji?

W pierwszej kolejności, jeśli zapadnie już orzeczenie  sądu powszechnego na podstawie, którego komornik sądowy będzie prowadził działania egzekucyjne, dłużnik otrzymuje oficjalne powiadomienie o wszczęciu egzekucji. Jest ono wysyłane pocztą. Jeśli jednak dłużnik unika odebrania pisma, komornik może po prostu pojawić się z nim osobiście w lokalu/mieszkaniu osoby zalegającej ze spłatą (dłużnika).

Kolejnym krokiem podejmowanym przez komornika sądowego jest ustalenie wysokości majątku dłużnika, na podstawie którego sekwestrator ocenia, z jakich składników majątkowych  może przeprowadzić egzekucję. Dłużnik ma obowiązek przedstawić komornikowi cały swój majątek, bez zatajania czy ukrywania ruchomości, nieruchomości, środków finansowych czy kont bankowych.

Co może zająć komornik?

Niestety praktycznie wszystko. Zaczynając od wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę (jednak tylko maksymalnie do 50% jego wartości), pełnej wartości wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych oraz również częściowej wartości z emerytur i rent - maksymalnie do 25%. 

Kolejne elementy majątku, które mogą podlegać egzekucji komorniczej, to konto bankowe dłużnika, jego wszelkie nieruchomości, papiery wartościowe, ruchomości w postaci wartościowych sprzętów, maszyn, samochodów, dzieł sztuki, biżuterii, a nawet dywanów czy futer.

Czego nie może zająć komornik?

„Kryterium, które wyznacza granicę egzekucji na majątku dłużnika jest udowodnienie, iż dane przedmioty czy środki są niezbędne do życia na minimalnym poziomie pod względem finansowym. Są to zatem przedmioty codziennego użytku o bardzo niskiej wartości, ale też co ważne - komornik nie może zająć narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy, przedmiotów potrzebnych do zdobycia wykształcenia oraz między innymi urządzeń umożliwiających funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym” – twierdzi Pani Katarzyna Gulbicka, ekspert Payhelp.

Egzekucja, i co dalej?

Ponieważ komornik sądowy działa niejako na polecenie wierzyciela, on sam nie jest osobą właściwą do prowadzenia jakichkolwiek negocjacji. Sekwestrator jedynie egzekwuje decyzję sądu , którą jest tytuł wykonawczy w ramach  egzekucji długów. Z każdą sprawą dotyczącą zwrotu należności, rozłożenia długu na raty, należy zatem zgłosić się bezpośrednio do wierzyciela, aby to on po ewentualnym przychyleniu się do propozycji dłużnika wstrzymał proces egzekucji komorniczej.

Lepiej zapobiegać

Sytuacja, w której do działań przystępuje komornik sądowy jest bez wątpienia jedną z bardziej stresujących. Może mieć również bardzo niekorzystny wpływ na potencjalną historię majątkową czy kredytową dłużnika. Dlatego zanim będzie za późno, warto podejmować negocjacje w ramach windykacji polubownej, na drodze której wielu wierzycieli próbuje najpierw porozumieć się z dłużnikiem. Niezapłacone faktury, przeterminowane płatności i zobowiązania zanim trafiają do sądu, zwykle przechodzą wiele etapów łagodnej i pozasądowej formy egzekwowania płatności. To właśnie na tym etapie dłużnik może jeszcze skorzystać z optymalnych dla jego możliwości finansowych rat. Firmy windykacyjne, które niejednokrotnie są jednym z ostatnich ogniw przed tym, zanim sprawa trafia do sądu, proponują dłużnikom wiele korzystnych rozwiązań, które warto rozważyć w kategorii pomocy, a nie ataku. Polubowne mediacje przyczyniają się do szybszej i efektywniejszej spłaty zobowiązań, które zostały zaciągnięte, a przede wszystkim pozwalają na uniknięcie ogromnego stresu związanego z procesem sądowym i egzekucji komorniczej.

Materiał zewnętrzny