Wtorek, 29 września 2020

imieniny: Michała, Michaliny, Gabriela

RSS

Kto może obsługiwać wciągarkę elektryczną zdolną podnieść kilka ton?

30.08.2019 10:31 | 0 komentarzy | MP

Narzędzia są tym, co pozwoliło człowiekowi przystosować się do życia w różnych środowiskach, a z czasem tworzyć kolejne cywilizacje i pokonywać coraz większe ograniczenia. Skomplikowanie powstających dziś narzędzi, a co za tym idzie ich możliwości oraz zagrożenia związane z ich użytkowaniem, bywają dość istotne. Operowanie różnego typu ciężarami, częste w różnych branżach przemysłu i transportu jest w tym obszarze wyzwaniem szczególnego rodzaju, a więc zarówno stosowany sprzęt, jak i kompetencje jego użytkowników nie mogą budzić najmniejszych wątpliwości.

Kto może obsługiwać wciągarkę elektryczną zdolną podnieść kilka ton?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Nad wszystkim czuwa UDT

Nie sposób wymienić wszystkich branż, w których zmagać się trzeba z transportem bliskim cięższych ładunków. Stosuje się w nich różne rozwiązania, przystosowane do szerokiego zakresu prowadzonych prac. Jednym z nich jest wciągarka linowa – urządzenie dostępne na rynku w bardzo wielu wersjach technicznych, o czym można przekonać się np. przeglądając ofertę firmy Hak. Wciągarka linowa znakomicie spełnia oczekiwania użytkowników wykorzystujących ją w najrozmaitszych dziedzinach. Jeśli tylko jej udźwig przekracza tonę (lub dwie, gdy ma napęd ręczny), podlega jednak kontroli wykonywanej przez Urząd Dozoru Technicznego. Oznacza to konieczność spełnienia szeregu wymogów formalnych: złożenia wniosku wraz z załączoną m.in. dokumentacją urządzenia ze szkicem sytuacyjnym, a także wykonania badania odbiorczego w miejscu zainstalowania.

Zgodnie z obowiązującym prawem zweryfikowane muszą być także kompetencje osób, które obsługują tego rodzaju wyposażenie. Zgodnie z ustawą o dozorze technicznym z 21 grudnia 2000 roku operatorzy urządzeń transportowych z napędem elektrycznym muszą posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne odpowiedniej kategorii. W tym wypadku będzie to IIW, pozwalająca posługiwać się wciągnikami oraz żurawiami sterowanymi z poziomu roboczego (IW daje takie same uprawnienia rozszerzone o sprzęt sterowany z kabiny). Jak wskazuje rozporządzenie Ministra Gospodarki z 18 lipca 2001 roku w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych, dotyczy to wszystkich suwnic, żurawi, wciągarek i wciągników – z wyłączeniem tych, których mechanizmy napędzane są ręcznie.

Zdobądź odpowiednie kompetencje i pracuj spokojnie

Aby zdobyć zaświadczenie kwalifikacyjne, trzeba pozytywie zaliczyć egzamin składający się z części praktycznej i teoretycznej. Zdawany jest przed komisją organizowaną przez UDT. Jest poprzedzony kursem, na którym opanować należy wiedzę z szeregu zagadnień: dozoru technicznego urządzeń, a także rodzajów, budowy, zasady działania i obsługi wciągarek, obowiązków osób posługujących się nimi zarówno przed, jak i po pracy, a także zasad BHP. Kończący kurs powinien potrafić pracować w warunkach trudnych, współpracować z hakowymi, radzić sobie z typowymi usterkami i wiedzieć, jak należy zareagować w wypadku pojawienia się niebezpiecznych uszkodzeń czy w innych sytuacjach zagrożenia.

Warunki przystąpienia do kursu nie są wygórowane – trzeba być pełnoletnim, przejść badanie wykonane przez lekarza specjalistę medycyny pracy, a także posiadać co najmniej podstawowe wykształcenie.

Ani wyposażenie się w odpowiedni sprzęt dźwignicowy, ani uzyskanie decyzji dopuszczającej go do użytkowania, ani też przeszkolenie operatorów nie jest więc zadaniem wymagającym. Korzyści związane z podniesieniem wygody, wydajności i bezpieczeństwa pracy są oczywiste.

Materiał zewnętrzny